Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

Tijdbalk - trainers

Tijdbalk

TIJDBALK - TRAINERS

Tijdbalk

De top 5 van trainers met betrekking tot het aantal dienstjaren bij Piershil 1:
1. Tinus Osterholt (10 seizoenen)
2. Jan vd Berg (5 seizoenen)
3. Hans vd Mooren (5 seizoenen)
4. Jan vd Vorm (5 seizoenen)
5. Nico de Bruin, Piet Jonas en Jack op 't Hof (4 seizoenen)

Tijdbalk

Alle trainers van Piershil 1 sedert de heroprichting in 1959. Het cijfer tussen haakjes is het aantal dienstjaren.
1959-1960 Arie vd Ban (1)
1960-1961 Tinus Osterholt (1)
1961-1962 Tinus Osterholt (2)
1962-1963 Tinus Osterholt (3)
1963-1964 Tinus Osterholt (4)
1964-1965 Tinus Osterholt (5)
1965-1966 Tinus Osterholt (6)
1966-1967 Tinus Osterholt (7)
1967-1968 Tinus Osterholt (8)
1968-1969 Tinus Osterholt (9)
1969-1970 Tinus Osterholt (10)
1970-1971 Jan vd Berg (1)
1971-1972 Jan vd Berg (2)
1972-1973 Jan vd Berg (3)
1973-1974 Jan vd Berg (4)
1974-1975 Jan vd Berg (5)
1975-1976 Jan van 't Hof (1) tussentijds opgevolgd door Jack op 't Hof (1)
1976-1977 Teun Dorst (1) tussentijds opgevolgd door Jack op 't Hof (2)
1977-1978 Janus vd Gijp (1)
1978-1979 Janus vd Gijp (2) tussentijds opgevolgd wegens ziekte door Jack op 't Hof (3)
1979-1980 Nico de Bruin (1)
1980-1981 Nico de Bruin (2)
1981-1982 Nico de Bruin (3)
1982-1983 Nico de Bruin (4)
1983-1984 Jerry Kruit (1)
1984-1985 Jerry Kruit (2)
1985-1986 Jerry Kruit (3)
1986-1987 Eddy Zoeter (1)
1987-1988 Eddy Zoeter (2)
1988-1989 Eddy Zoeter (3)
1989-1990 Jan vd Vorm (1)
1990-1991 Jan vd Vorm (2)
1991-1992 Jan vd Vorm (3)
1992-1993 Jan vd Vorm (4)
1993-1994 Jan van Vugt (1)
1994-1995 Jan van Vugt (2) tussentijds opgevolgd door Jack op 't Hof (4)
1995-1996 Dick Stooker (1)
1996-1997 Dick Stooker (2) tussentijds opgevolgd door Karel Snijders Dzn. (1)
1997-1998 Hans vd Mooren (1)
1998-1999 Hans vd Mooren (2)
1999-2000 Hans vd Mooren (3)
2000-2001 Nico Hoogwerf (1)
2001-2002 Leon Belder (1)
2002-2003 Leon Belder (2)
2003-2004 Hans vd Mooren (4)
2004-2005 Hans vd Mooren (5) tussentijds opgevolgd door Leo Tol (1)
2005-2006 Piet Jonas (1)
2006-2007 Piet Jonas (2)
2007-2008 Piet Jonas (3)
2008-2009 Piet Jonas (4) tussentijds opgevolgd door Leo Tol (2)
2009-2010 John van Diggele (1) tussentijds opgevolgd door Leo Tol (3)
2010-2011 Jan vd Vorm (5) en Leo Tol (4)
2011-2012 Jan vd Vorm (6) en Leo Tol (5)
2012-2013 Ralph Kalkman (1)
2013-2014 Ralph Kalkman (2)
2014-2015 Rob Ouwens (1) tussentijds opgevolgd door Anne Smit (1) en Faisel Aliradja (1)
2015-2016 Martin Schouten (1) tussentijds opgevolgd door Richard Verhoeven (1)
2016-2017 Richard Verhoeven (2)
2017-2018 Richard Verhoeven (3)

TIJDBALK - TRAINERS