Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

2009-2010 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 2009-2010
Deel 7.10 - Streven naar het maximale

Archief

Luchtfoto SV Piershil - 28 juli 2009

Aan het begin van het seizoen 2009-2010 krijgt webmaster Henk van den Heuvel weer een luchtlift van de Gebroeders Schilperoort. De webmasters van VV Goudswaardse Boys maken geregeld een rondvlucht boven de Hoeksche Waard, met de camera's in de aanslag. Op 28 juli 2009 vertrekt het gezelschap vanaf Seppe Airport en bij een kraakheldere hemel worden vele foto's gemaakt.

Uiteraard ook van het terrein van SV Piershil, zoals links is te zien.

Klik Hier voor een vergroting.

Archief

Voorbeschouwing voetbalseizoen

Piershil 1 zal dit seizoen opereren onder leiding van oud-prof John van Diggele. De in Delft woonachtige oefenmeester laat aan de vooravond van de seizoensstart weten 'meer beweging in het elftal en opbouw van achteruit' te willen zien. Zijn ideeën stroken met die van het bestuur van SV Piershil.

Nadat halverwege het vorige seizoen de houdbaarheidsdatum van de werkwijze van Piet Jonas verstreken bleek is het nu de wens om meer voetbal in de strijdwijze te krijgen. De belangrijkste mutatie binnen de selectie is het vertrek van Jan Jaspers naar eersteklasser SHO. Merrill Kross moet na zijn kruisbandblessure de pogingen om te herstarten al spoedig staken terwijl ook Christian Snoek om dezelfde reden nog altijd niet in actie kan komen. Kevin Koesveld is terug gekomen van NBSVV terwijl Bas Koesveld zal optreden als leider van Piershil 1.   

Archief

Presentatiegids

In september verschijnt het vierde exemplaar van de presentatiegids van SV Piershil. Net als de vorige editie is de gids samengesteld door Klaas van Etten, Michael de Vogel, Sjoerd Singor en Henk van den Heuvel. Door prima werk van uitgever Zpress en de steun van vele sponsors (adverteerders) is het ook nu weer een flitsend exemplaar geworden.

Het voorwoord is deze keer geschreven door oud-voorzitter Henk Heikoop. In het blad komt ook de huidige voorzitter Theo Bos aan het woord ('Piershil staat er goed voor') terwijl de nieuwe trainer John van Diggele zich voorstelt. Speciaal voor deze gids wordt ook weer een mooie selectiefoto gemaakt.

Klik Hier voor een vergroting.

Archief

Piershillenaars in het blauw

In het kader van de samenwerking met NBSVV spelen er dit seizoen enkele jongens uit Nieuw-Beijerland in Piershil B1. Vanuit Piershil maken drie spelers de omgekeerde weg. Tristan Epema, Damian van Koten en Justin vd Horst spelen dit seizoen, tot volle tevredenheid, in NBSVV D1. De samenwerking tussen beide clubs heeft ten doel zoveel mogelijk leeftijdsgenoten met elkaar te laten voetballen.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Piershil 1

In de voorbereiding blijkt dat de plannen van John van Diggele niet meteen leiden tot resultaten op het veld. Sterker nog, op een bekerzege tegen HWD na kan geen enkele zege worden geboekt en wordt Piershil (zelfs door lager spelende clubs) te kijk gezet. In het bekertoernooi wordt ook nog tweemaal gelijk gespeeld, uitschakeling is het gevolg. Begin september start de competitie met weinig optimisme. Ondanks het feit dat de trainer heeft verteld dat er dan pas conclusies kunnen worden getrokken.

Archief

Daar zijn ze weer: de fusieverhalen

De inmiddels traditionele fusieverhalen in de pers zijn dit seizoen al in september te bewonderen. Aanleiding is deze keer een plan van de gemeente Korendijk om Piershil, NBSVV en Goudswaardse Boys te laten samensmelten. Directe reden daarvan is de levensvatbaarheid van de clubs die door een fusie zou worden vergroot. Ook de plannen m.b.t. woningbouw spelen een grote rol bij dit plan, want een nieuw onderkomen moet voornamelijk uit die opbrengsten worden gefinancierd. De betrokken clubs denken er het hunne van maar vragen later in het seizoen wel om snelle duidelijkheid van de gemeente. Er wordt toegezegd om in de zomer van 2010 verder te praten over dit heikele onderwerp.    

Ook in het programma Midweek Sport van Radio Hoeksche Waard wordt op woensdag 30 september gesproken over een eventuele fusie binnen de gemeente Korendijk. Te gast bij Frank Dijkman in de studio te Puttershoek is de wethouder Johan van Driel van de gemeente Korendijk. De wethouder wijst op het in de gemeenteraad besproken accommodatierapport, wat is samengesteld door een extern bureau. Diverse scenario’s worden momenteel bekeken waarbij het financiële aspect enerzijds en het leefbaar en vitaal houden van de vier dorpskernen anderzijds een belangrijke rol spelen. De vier bestuursleden van ZBVH (voorzitter John Kramp), NBSVV (voorzitter Henk Tenwolde), Goudswaardse Boys (penningmeester Cees vd Wagt) en SV Piershil (voorzitter Theo Bos) geven in het radioprogramma hun mening over een eventuele fusie. De algehele opinie is dat er altijd gesproken kan worden maar dat een noodzaak op dit moment niet aanwezig is. De clubs hebben een aardige aanwas van jeugdleden en enkelen werken al samen om jeugdspelers in de eigen leeftijdsklasse te kunnen laten spelen. Wethouder van Driel laat weten veel te zien in lokale clustering waarbij vooral het verenigingsleven binnen de dorpen zelf de koppen bij elkaar moet steken. Hij laat weten ook niet voornemens te zijn de clubs te dwingen tot iets wat ze niet willen, maar dat iedereen wel goed moet nadenken over de lange termijn, waarin vooral vergrijzing binnen de kernen een rol zal gaan spelen. Op de vraag van Frank Dijkman of de wethouder van mening is dat er snel duidelijkheid moet komen (op korte termijn fuseren, over 5 jaar nog eens bekijken, over 10 jaar nog eens bekijken, helemaal vergeten voorlopig) voor de clubs is Johan van Driel heel duidelijk: "daar moet je als Gemeente snel duidelijkheid over geven, anders kunnen ze niet verder boeren".

Archief

Ledenvergadering - Bestuur

Op dinsdag 13 oktober 2009 vindt in het clubgebouw van SV Piershil de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Het zittende bestuur kijkt terug op afgelopen seizoen en geeft uitleg over het gevoerde beleid. Traditioneel is de opkomst matig want slechts zo’n 10% van het ledenbestand is aanwezig op deze avond.

Voorzitter Bos opent met enkele mededelingen waarvan het onderwerp ‘oprichtingsdatum’ het meest belangrijke is. Het verzoek wat is gedaan aan de KNVB om te mogen overschakelen op onze originele oprichtingsdatum is ingewilligd. Het vrij ongebruikelijke verzoek is zelfs juridisch getoetst en in de Zeister bossen ter beoordeling aangeboden. Het door Piershil aangeboden dossier aangaande onze oprichting in 1931 bleek dermate sterk dat we voortaan, vijftig jaar na dato, alsnog met onze echte oprichtingsdatum naar buiten kunnen treden. Ook maakt Voorzitter Bos bekend dat Henk Heikoop is benoemd tot lid van verdienste. Hoewel er bij de vorige benoemingen tijdens het jubileumfeest een heuse benoemingscommissie was aangesteld wordt nu e.e.a. bekend gemaakt zonder duidelijke achtergronden. Voorzitter Bos haalt het aantal jaren voorzitterschap aan van Henk Heikoop (overigens 1 minder dan Theo Bos zelf) en maakt de benoeming bekend in een nauwelijks gevulde kantine. Ook Henk Heikoop zelf is niet aanwezig. Achtereenvolgens geven enkele bestuursleden een overzicht van hun ‘werkgebied’. Penningmeester Jan-Marijn Vink maakt bekend dat er weer met een behoorlijk verlies (zo’n 8000 euro) is afgesloten. Voorzitter Bos laat weten met frisse moed te beginnen aan zijn 12de jaar als voorzitter en dat van stoppen met het voorzitterschap geen sprake meer is. Wel kondigt hij aan om met het nieuwe bestuur eens kritisch te zullen kijken naar onze contributieprijzen, in samenhang met het vrijwilligersbeleid. Het bestuur gaat terug van 9 naar 8 personen. Jan-Marijn Vink wordt herkozen terwijl vier personen het bestuur verlaten (Wilma Gebuys, Klaas van Etten, Leo Tol en Jan vd Meer). Tussentijd was al afgetreden Jan Stolk. Betrokkenen worden bedankt voor hun bewezen diensten waarbij moet worden aangetekend dat Leo Tol en Klaas van Etten hetzelfde blijven doen als voorheen, alleen niet als bestuurslid. Door het aftreden van Jan vd Meer is de tennisafdeling niet langer in het bestuur vertegenwoordigt. Wilma Gebuys (niet aanwezig) wordt geroemd vanwege haar jarenlange inzet; om die reden was zij natuurlijk ook benoemd tot lid van verdienste tijdens het jubileumfeest. Als nieuwe bestuursleden worden gekozen John Kraak (PR), Martijn Hoek (Kantinezaken) en Karel Snijders (Voetbalzaken). Bas Hoek gaat de vacature van secretaris invullen.

Archief

KNVB kent Piershil originele oprichtingsdatum toe - 6 juli 1931

Middels een schrijven heeft de KNVB aan SV Piershil laten weten dat het per onmiddellijk weer beschikt over de originele oprichtingsdatum van de club: 6 juli 1931. Zo wordt door voorzitter Theo Bos bekend gemaakt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SV Piershil op dinsdag 13 oktober. Met de toekenning van de KNVB wordt gehoor gegeven aan een verzoek van het bestuur van SV Piershil om officieel te mogen overschakelen op deze originele datum van oprichting.

Links: ook de website van de KNVB is al helemaal actueel!

Uit archiefonderzoek van Henk van den Heuvel, webmaster en archivaris van de club, was gebleken dat Piershil voor 1959 (de tot voor kort gehanteerde oprichtingsdatum) al gewoon in competitieverband had deelgenomen aan de verschillende door de bond georganiseerde competities. De voetbalactiviteiten werden niet alleen door de Tweede Wereldoorlog tijdelijk stil gelegd maar ook door de watersnoodramp van 1953. Die laatste gebeurtenis zorgde ervoor dat er over het bestaande voetbalveld een versterkte nooddijk moest worden aangelegd. Na het vorderen van de Deltawerken mocht de dijk in 1959 weer worden afgegraven zodat het veld weer tussen de dijken paste. Het feit dat Piershil in die zes jaren werkelijk alles heeft geprobeerd om weer aan een terrein te komen, met secretaris Jan Kok (later benoemd tot erelid van SV Piershil) in een hoofdrol, het feit dat Piershil met fotomateriaal en krantenknipsels kon aantonen dat er al vanaf 1931 op exact dezelfde plaats (en vanaf 1946 onder dezelfde naam) werd gevoetbald als tegenwoordig en het feit dat de originele statuten en het oprichtingsboekje uit 1931 (bewaard en gekoesterd door oud-bestuurslid wijlen Wim vd Jagt) aan de bond als bewijs konden worden overhandigd, heeft de voetbalbond doen besluiten deze uitzonderlijke beslissing te nemen.

Voorzitter Bos dankt Henk van den Heuvel voor zijn standvastigheid in deze kwestie en zijn geloof in een goede afloop. Reeds in 2006 attendeerde hij het bestuur op de mogelijkheid om, vooral ter ere van de Piershilse voetbalvoorvaderen, met een goede kans van slagen een verzoek in te dienen bij de KNVB. Om al te veel verwarring te voorkomen werd besloten te wachten tot het jubileumfeest van juni 2009. Voorzitter Bos dankt ook de KNVB voor het zo serieus in behandeling nemen van het verzoek alsmede het honoreren daarvan. Het is nu officieel: op 6 juli 2011 viert SV Piershil haar tachtigjarige bestaan.

Archief

Logo SV Piershil gevectoriseerd

Het nieuwe logo van SV Piershil is gevectoriseerd. Het logo kan daardoor onbeperkt worden vergroot, zonder kwaliteitsverlies. Rechts is het logo te zien wat voortaan zal worden gebruikt. Drukkerijen, kranten en andere relaties kunnen altijd worden doorverwezen naar dit logo, dat ook op de actuele site beschikbaar is om te downloaden.

Het logo is beschikbaar in drie formaten:

jpg: Hier

pdf (vectorkwaliteit): Hier

en eps (adobe illustrator, vectorkwaliteit): Hier
 

Archief

Overlijden clubicoon Adri Achterberg - overlijden lid van verdienste Cees Kraak - overlijden erelid Jan Kok

Met ontsteltenis wordt het bericht ontvangen van het overlijden van Adri Achterberg op woensdag 25 november 2009. Adri was de aanvoerder van ons zo succesvolle team uit eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Vanwege zijn enorme betekenis en inzet voor de club werd hij in 1981 tot lid van verdienste benoemd. Adri volgde ons eerste elftal nog als supporter en was tot voor kort ook doordeweeks nog regelmatig op ons complex te vinden. Niet alleen om het verlies van clubicoon Achterberg wordt er dit seizoen gerouwd. Ook lid van verdienste Cees Kraak (overleden op 6 november 2009) en erelid Jan Kok (overleden op 15 februari 2010) ontvallen de club.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Snelste ontslag ooit

Het pessimisme na de oefencampagne blijkt helaas terecht. Na de seizoensouverture te hebben verprutst (een bloedeloze 0-0 bij SNS) volgt een zege op een zwaar gehavend Den Bommel en twee gelijk spelen tegen FC Binnenmaas en GOZ. In deze twee derby's wordt een zege tot twee keer toe in de slotfase verspeeld. "Niet goed, maar we blijven punten pakken", aldus de trainer. Daarna gaat het zwaar bergafwaarts met de ploeg en wordt het onrustig binnen de vereniging. De voorzitter spreekt eerst nog zijn vertrouwen uit en Leo Tol wordt als leider aangesteld. Vijf nederlagen op rij brengen Piershil op de rand van de afgrond en wanneer zelfs bij laagvlieger Vlotbrug wordt verloren (het blijkt later in het seizoen de enige zege te zijn van deze degradant) breekt er paniek uit. Het met bloed, zweet en tranen bereikte niveau van de derde klasse staat plotseling op het spel. Op dinsdag 8 december wordt onderstaand persbericht uitgegeven door het bestuur.

"Het Bestuur van SV Piershil heeft vandaag, bij monde van voorzitter Theo Bos, aan John van Diggele laten weten dat hij niet langer meer de leiding heeft over de selectie. Bij de evaluatie van de samenwerking bleek dat er binnen het bestuur onvoldoende draagvlak is om nog langer door te gaan. De voornaamste redenen zijn de tegenvallende resultaten van het eerste elftal en het geen vertrouwen meer hebben in een goede afloop onder leiding van de Delftse oefenmeester. Leo Tol neemt de leiding over van Piershil 1 en Cees Molendijk van Piershil 2". Het moment van ontslag van John van Diggele is een absoluut record in de historie van de club. Twee keer eerder bleek er tijdens het eerste seizoen van een trainer geen vertrouwen aanwezig om goed het einde te halen. In seizoen 1975-1976 werd Jan van 't Hof eind januari opgevolgd door interim Jack op 't Hof. Een seizoen later gebeurde dat weer, maar toen met Teun Dorst. Het vertrek van John van Diggele is dus bijna twee maanden eerder dan dit tweetal, een negatief record voor de club. Voor Van Diggele zelf is het geen record, bij z'n vorige club Lyra werd hij op 27 november ontslagen. Leo Tol neemt voor de derde keer tussentijds het roer over, hij deed dat eerder in 2004-2005 (Hans vd Mooren) en 2008-2009 (Piet Jonas). Recordhouder is nog altijd Jack op 't Hof die liefst vier keer tussentijds de selectie onder z'n hoede nam.

Archief

Tienvoet zaalvoetbal
.

Op 15 december neemt Piershil deel aan het zesde zaalvoetbaltoernooi in de Tienvoet te Heinenoord. Piershil komt in deze voorronde uit tegen Heinenoord, NSVV, 's-Gravendeel, Binnenmaas, SSS en Strijen. Piershil haalt zowaar 10 punten maar het blijkt er 1 te weinig om te mogen meedoen aan de finaleavond (Toernooiverslag). Winnaar van het toernooi wordt voor de derde keer 's-Gravendeel dat nu de meeste toernooizeges in haar bezit heeft. Winnaars: SHO (2004), SHO (2005), 's-Gravendeel (2006), OSV Oud-Beijerland (2007), 's-Gravendeel (2008) en 's-Gravendeel (2009).

Archief

Kerstmarkt Piershil

In het kader van het 25-jarig bestaan van de gemeente Korendijk organiseert de Oranjevereniging van Piershil op zaterdag 19 december een kerstmarkt. De markt in de Piershilse Voorstraat bestaat uit heel veel kraampjes, een grote feesttent voor een knalfeest in de avond en een kleine tent (op het parkeerterrein voor het politiebureau) met glühwein, punch en erwtensoep. Voorts is het terrein aangekleed met veertig kerstbomen en een hele grote kerstboom en vinden er diverse acts plaats (zoals het shantykoor en troubadours die tussen de stands doorlopen en shows geven). Op de kerstmarkt, uitgevoerd in ‘Charles Dickens style’, staat ook SV Piershil met een kraam; vanuit een vrachtwagen wordt hier ook de jaarlijkse boutmiddag georganiseerd. De inkomsten voor de club blijven wat achter bij andere jaren maar dat is vooral te wijten aan de intense koude deze dag.

Archief

Sinterklaas - Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 28 november komt Sinterklaas weer naar onze kantine. Vanwege het overlijden van Adri Achterberg is het misschien niet zo vrolijk als anders, maar speciaal op zijn verzoek en die van de familie gaat het feest voor de kleintjes door. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zaterdag 2 januari, van 16.00 tot 18.00 uur wordt er met alle leden en belangstellenden een toast uitgebracht op het nieuwe jaar.

Archief

Trainingskamp Portugal (Balaia)

Voor het vierde jaar op rij zoekt de Piershil de zon op tijdens de winterperiode. Net als vorig jaar is het reisdoel Portugal. De A-selectie van de Piershillenaars bivakkeert van 2 t/m 6 januari 2010 in het luxueuze hotel Alto da Colina in Balaia Albufeira. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van het voetbalterrein van het plaatselijke FC Ferreiras. Piershil 1 speelt ook een oefenwedstrijd, tegen Padernense Clube uit Portugal op dinsdag 5 januari 2010 (Wedstrijdverslag).

Sjoerd Singor houdt weer een dagboek bij (Hier) en op de website Voetbal op Zaterdag verschijnt een artikel over het verblijf van Piershil (Hier).

Archief

Einde AD-RD Cup - Begin RTV-Rijnmond Cup

Dit seizoen zal er niet worden gespeeld om de AD-RD Cup. En zoals het er nu naar uitziet, helemaal nooit meer. De uitleg is per brief naar de clubs gestuurd. Hoofdredacteur Bart Verkade geeft deze verklaring in dat schrijven: "Ons besluit heeft verschillende redenen. De belangrijkste is dat de toernooicommissies in toenemende mate te maken kreeg met afzeggingen. Veel clubs schreven zich wel in, maar konden door de drukke agenda voor de gewone competitie hun verplichtingen niet nakomen. Hierdoor was het niet mogelijk alle wedstrijden in het voorjaar te spelen en kwamen veel clubs zonder te spelen een ronde verder," stelde Verkade. "Een andere oorzaak ligt in de veranderingen die in het afgelopen jaar bij het AD zijn doorgevoerd. Wij zetten al onze aandacht op het maken van een uitstekende krant, met dagelijks een regionale bijlage en AD Sportwereld. Daardoor is minder capaciteit over voor projecten zoals de voetbaltoernooien."

Een opvolger dient zich snel aan want RTV Rijnmond organiseert samen met VoetbalRotterdam een nieuw, groot toernooi voor amateurvoetbalclubs in de regio Rijnmond. Begin februari wordt het startsein gegeven voor de eerste RTV Rijnmond Cup, een evenement dat moet uitgroeien tot een traditie. Deelnemers aan de RTV Rijnmond Cup zijn in theorie alle amateurclubs uit het Rijnmond-gebied, die uitkomen in de districten West 2 en Zuid 1. De organisatie hanteert echter geen harde grenzen voor wat betreft toelating. In overleg met de KNVB is een eigen reglement opgesteld. Gele kaarten opgelopen in het toernooi hebben geen invloed op schorsingen voor de competitie of districtsbeker. Drie gele kaarten, opgelopen in het toernooi, worden automatisch omgezet een duel schorsing voor de RTV Rijnmond Cup. Rode kaarten zullen volgens afspraak met de KNVB wel aan de voetbalbond worden gemeld.

Op maandagavond 1 maart vindt de loting voor de eerste ronde van de RTV-Rijnmond-Cup plaats in de burgerzaal van het stadhuis van Rotterdam. Voor Piershil rolt daarbij een thuiswedstrijd uit de bus tegen Oud Beijerland. Piershil weet met 4-3 te winnen maar gaat in de tweede ronde kansloos ten onder tegen Zuidland.

Archief

Kantine opgefrist - historische hoek

Binnen een kleine werkgroep worden er wat plannen gemaakt om de kantine van binnen weer eens wat op te frissen. Zo worden de muren wit geverfd, worden de verlichting en het mededelingenbord aangepast en wordt van de oudste foto van ons terrein (uit 1936) een enorme vergroting opgehangen. Ook verdwijnen alle stoffige planken met bekers en wordt er een frisse historische hoek geopend. In een vitrinekast, geschonken door oud-bestuurslid Karel van Schaik, worden objecten uit het verleden getoond. Zo zijn o.a ons originele oprichtingsboekje uit 1931 en de originele oudste foto van ons terrein uit 1936 in de kast te bewonderen.

Archief

Ongeval Piershil 1 - ontsnapt aan een ramp

Op zaterdag 30 januari wordt de vriendschappelijke wedstrijd Rijnmond HS 1 - Piershil 1 op het laatste moment afgelast. Reden hiervoor is dat een drietal selectiespelers van Piershil, net na het vertrek vanaf de Molendijk, met de auto van de dijk glijden en tegen een electriciteitshuisje tot stilstand komen. De drie spelers, Christian Snoek, Jimmy van der Hoeven en Ricardo Kegel, houden gelukkig geen ernstige verwondingen aan het ongeluk over. Zowel Christian als Jimmy komen met de schrik vrij en Ricardo Kegel loopt een gebroken sleutelbeen op. Hij mag na een kort ziekenhuisbezoek weer naar huis. De schrik zit er ook bij de rest van de spelers, waarvan enkelen het ongeval voor hun neus zien gebeuren, goed in. Uiteraard wordt besloten niet meer te gaan voetballen.

Links: Ricardo Kegel (Algemeen Dagblad, 2 februari 2010)

Het ongeval aan de Piershilse Oudendijk leverde veel consternatie op. Speler Kevin Koesveld maakte enkele foto's op de plaats van het ongeval.

Archief

SV Piershil in de schatkamer

Op zaterdag 30 januari is de journalist Steven van der Gaag te gast op ons complex om interviews af te nemen. Het artikel wat hij gaat schrijven is bedoeld voor de website voetbal.nl, welke vanaf dit seizoen veel faciliteiten overneemt van de oude knvb.nl website (zoals de uitslagen en de standen van alle teams). Steven spreekt met Henk van den Heuvel, Felix Rozendaal  en Jan Achterberg over het dijkje tussen voetbalveld en de ijsbaan. Enkele dagen later volgt al publicatie in de categorie ‘de schatkamer van het amateurvoetbal’. In deze serie verschijnen regelmatig artikelen onder deze noemer: "Elk weekend wordt er op en rond de velden geschiedenis geschreven. Vaak vluchtig, soms verankerd in symbolen. Clubschatten dus. Opdat de verhalen worden doorverteld". Het volledige artikel is Hier te lezen.

Archief

Een nieuwe doelman voor Piershil 1

Precies wanneer Arie Moerkerken een zwakke periode kent dient zich een nieuwe doelman aan bij Piershil 1. Op 6 februari 2010 verliest Piershil 1 onnodig van Den Bommel waarbij doelman Moerkerken zeker niet vrijuit gaat. Trainer Tol moet een lastige beslissing nemen en zijn vaste doelman van de laatste seizoenen passeren. In de twaalfde wedstrijd komt Lymon Baumgard onder de lat om vervolgens zijn positie in de basis van Piershil 1 niet meer af te staan. De 20-jarige Baumgard had na eerder avonturen bij enkele profclubs het plezier verloren en kampte met motivatieproblemen. Hij ontpopt zich bij Piershil als een betrouwbare en getalenteerde doelman die zeker z'n mannetje staat onder de lat.

Links: Talent haakt weer aan (Algemeen Dagblad, 4 maart 2010)        

Archief

Spelersbus brengt geluk

Op zaterdag 27 maart neemt Piershil 1 een prachtige spelersbus in gebruik. Het voertuig is bedoeld voor de uitwedstrijden van Piershil 1 en overige verenigingsuitstapjes. Het fraaie exemplaar brengt meteen geluk want bij YVV de Zwervers wordt een broodnodige en ruime 1-4 competitiezege geboekt. De bus is gespoten in de clubkleuren en voorzien van het logo van de vereniging. Diverse sponsoren hebben dit mogelijk gemaakt, waarvoor dank!

Archief

Uitstapjes naar het betaald voetbal

In dit seizoen wordt er twee keer een uitstapje gemaakt met de jeugd naar het betaald voetbal. De eerste keer is op zaterdag 25 juli 2009 wanneer het kampioensteam Piershil MZ1 naar de wedstrijd Heerenveen - AZ '67 gaat, om de Johan Cruijff Schaal XIV. AZ weet die veertiende editie te winnen; de landskampioen is in de Amsterdam Arena met 5-1 te sterk voor bekerwinnaar SC Heerenveen. Op zaterdag 18 april 2010 brengt de jeugdafdeling van SV Piershil een bezoek aan Sparta - FC Utrecht. De Rotterdammers verliezen met 0-3 en degraderen enkele weken later zelfs naar de Jupiler-League.

Gabor Nagy maakte een mooi verslag van het uitstapje naar Rotterdam: Eindelijk was het zover, de jeugd van SV Piershil ging op zondag 18 april naar de eredivisiewedstrijd Sparta – FC Utrecht. Om half een vertrok de bus met 34 kinderen van de F, E, D, C en MB en 16 begeleiders met de kleine bus en 2 auto’s richting Rotterdam. De reis verlies voorspoedig en Kevin de chauffeur wist ons vlak bij het stadion te laten uitstappen. Het wachten was op Inge die een verkeerde afslag had genomen en het centrum van Schiedam aan het verkennen was. Na een korte wandeling kwamen we bij het stadion aan en ook Inge voegde zich weer bij de groep. Daarna zochten we ingang 17A op en toen iedereen op z’n stoel zat kon de wedstrijd wat ons betreft beginnen. Over de wedstrijd kan ik kort zijn. Sparta liet niet zien dat ze de punten hard nodig hadden. Nadat Utrecht op 0-1 voorkwam en Sparta vlak voor rust nog een penalty miste werd het in de tweede helft na nog twee goals 0-3. Maar voor onze jongens en meiden was het toch een hele belevenis. Om half 6 kwam de bus weer aan in Piershil. Tot slot wil ik namens de kinderen en begeleiders de ‘Vrienden van Piershil’ bedanken die dit voor een groot deel hebben mogelijk maakt. Ook chauffeurs Kevin en Harry bedankt en Harry natuurlijk ook bedankt voor de foto’s en filmpjes. Ondanks het verlies van Sparta was het toch een hele mooie middag.

Archief

Paaseieren zoeken - Paasbingo

Op vrijdagavond 3 april houdt de activiteitencommissie voor het eerst een paaseieren-zoekwedstrijd voor jongens en meisjes t/m 7 jaar en voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar t/m 12 jaar.
De opkomst voor dit nieuwe verschijnsel is zeer groot. Rondom veld 1 zoeken de jongens en meisjes t/m 7 jaar en in de omgeving van veld 2 zoeken de jongens en meisjes vanaf 8 jaar t/m 12 jaar naar de paaseieren.

De uitslagen in de groep 'jongens en meisjes t/m 7 jaar':

1e plaats: Wesley van Dam

2e plaats: Amy van Koten

3e plaats:Thabita Reijnen

De uitslagen in  de groep 'jongens en meisjes vanaf 8 jaar t/m 12 jaar':

1e plaats: Max Bruijnzeel

2e plaats: Rosanne Veerman

3e plaats: Jonathan Reijnen

Om 20.00 uur is ook de Paasbingo en worden er 3 ronden gedraaid waarbij veel prijzen door de enthousiaste deelnemers worden gewonnen.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd - Geen kampioenen

In seizoen 2009-2010 is er bij de jeugd geen enkel kampioenschap te vieren. Ook in de strijd om de verschillende Hoeksche Waard bokalen weten de Piershilse teams geen potten te breken, al halen de meisjes (Piershil MB1) nog wel de halve finale van dit jaarlijkse toernooi.

Piershil A1. Piershil B1.
Klik Hier voor een vergroting. Klik Hier voor een vergroting.

Piershil A1 bestaat uit veel eerstejaars A-spelers. Veel meer dan een achtste plaatst in de tweede klasse zit er dan ook niet in voor de mannen van trainer Cees Molendijk en leider Louis Veringmeier. Martijn van Genderen neemt 6 van de in totaal 28 goals voor zijn rekening; hij wordt gevolgd door Robin Verhoeven en Ricardo Bisdom met beide 4 treffers. Piershil B1 eindigt op de vierde plaats in de vierde klasse onder leiding van trainer/coach Mike Eenkhoorn. In competitieverband worden 33 treffers gemaakt waarvan Daniël van Haaster (6) en Jeroen Haverhoek (5) er de meesten voor hun rekening nemen.

Piershil MB1. Piershil C1
Klik Hier voor een vergroting. Klik Hier voor een vergroting.

Piershil MB1 speelt als zevental in de najaarscompetitie en de voorjaarscompetitie. In de najaarscompetitie eindigt het team als derde maar dat komt voornamelijk doordat het maar 5 wedstrijden speelt. In het voorjaar eindigt het team als vierde van de vijf in de eerste klasse. Bijna alle 42 doelpunten van deze competities worden gescoord door Renée Dijke (18) en Kitty van Haaster (16). Piershil C1, spelend onder leiding van Johan Bestebreur en André Roest, komt in de vijfde klasse uit op een zevende plaats. Topscorer is Nardo Tol die 19 van de in totaal 57 competitietreffers scoort.

Piershil E1. Piershil F1.
Klik Hier voor een vergroting. Klik Hier voor een vergroting.
Piershil E1 moet in het najaar in de negende klasse de titel laten aan DRL. Dat is niet terecht, want Piershil speelde twee wedstrijden minder door afgelastingen om uiteenlopende redenen. In het voorjaar wordt Piershil ingedeeld in de zevende klasse en dat levert na enkele moeilijke wedstrijden een vijfde plaats op. Liefst 81 treffers scoren de E-tjes; Jacco Vink (27) en Mark van Antwerpen (19) zijn de scherpschutters van dit team. In het bekertoernooi houden de E-tjes het langst stand van alle Piershilse teams; in ronde 4 wordt het uitgeschakeld door Stellendam. Ook Piershil F1 eindigt als tweede in het najaar, ook met een wedstrijd minder (en drie punten) als de kampioen in deze negende klasse. In het voorjaar wordt Piershil ingedeeld in de achtste klasse. Dat lijkt eerst veel te hoog gegrepen maar een knap herstel levert nog een gedeelde derde plaats op. De kleinsten van onze vereniging treffen 56 keer doel. Vince van Gilst (20) en Wesley van Dam (19) maken de meeste competitiegoals.

Archief

SV Piershil doet schenking aan weeshuis

Lolkje Roos uit Ridderkerk is in februari 2010 nog maar net terug uit Kenia waar zij een maand lang vrijwilligerswerk heeft gedaan in een weeshuis in Malindi. Voor haar vertrek vroeg zij of onze vereniging niet een officiële voetbal en een pompje wilde sponsoren voor de kinderen daar, en daaraan gaven wij graag gehoor. Het weeshuis bevind zich dus in Malindi, een kustplaats in Kenia met 100.000 inwoners. Het weeshuis telt 16 kinderen (4 Meisjes en 12 jongens variërend in de leeftijd van 3 t/m 14 jaar) en wordt gerund door 4 medewerkers en 2 bewakers. Iedere zondag spelen de kinderen van het weeshuis op een nabijgelegen veldje een wedstrijd tegen kinderen uit de buurt. Vaak op blote voeten of met één sok om de voet van hun 'schietbeen'. Dit gebeurt vanaf nu dus met een officiële wedstrijdbal en daar zijn de kinderen bijzonder blij mee!

Archief

Prestaties Piershilse teams - Senioren

Ondanks alle goede bedoelingen maakt Piershil 2 weer een lastig seizoen door. Van 15 tot 17 januauri verblijft men nog voor een trainingskamp in Valkenswaard maar na het vertrek van de begeleiders Leo Tol (naar Piershil 1) en Jan-Willem Veerman (gestopt) moet de ploeg zich weer naar de einde van de competitie slepen. De vijfde plaats in de vierde klasse L is vooral te danken aan de positieve start van het seizoen, waar net als in de vorige jaargang geen vervolg aan kan worden gegeven. Slechts 31 goals in 20 competitiewedstrijden leveren John Kraak met vijf treffers de titel van topscorer op. Zo mogelijk nog slechter gaat het met de teamgeest binnen Piershil Dames. Zeker aan het einde van de competitie moet niet zelden met een beschamende hoeveelheid speelsters worden afgetrapt. Leider René Guijs probeert de vaak afwezige Frits van Agteren zo goed mogelijk te vervangen maar leuk wordt het geen moment voor de dames. Een tiende plaats (van de elf) in de vierde klasse is het logische gevolg. Laura van Giezen wordt topscorer, zij scoort 9 van de in totaal 30 competitiegoals.

Piershil 2. Piershil Dames 1.
Klik Hier voor een vergroting. Klik Hier voor een vergroting.

Ook Piershil Veteranen zit niet altijd even ruim in de bezetting maar met soms wat improvisatie wordt het einde van de competitie probleemloos gehaald. Leider Marco Reedijk ziet zijn manschappen op de vijfde plaats eindigen in de tweede klasse C met 29 punten en 65 treffers. In dit team zijn André Roest (11) en Sebastiaan Achterberg (10) het meest trefzeker. Traditioneel wordt de laatste thuiswedstrijd van het seizoen afgesloten met bier, vis en een zwembad! Marco Reedijk vat het seizoen weer samen, zijn relaas is hier te lezen. 

Rechts: Piershil VE1.

Klik Hier voor een vergroting.

Archief

Samevoegen maar niet fuseren

Op woensdag 17 maart 2010 maken de jeugdbesturen van Piershil en NBSVV door middel van een verklaring op hun websites bekend dat de twee jeugdafdelingen met ingang van het volgende seizoen zullen worden samengevoegd. De besturen zijn tot de conclusie gekomen dat het bundelen van de krachten een positief effect heeft op zowel de jeugdspelers, almede het voortbestaan van de verenigingen. Piershil probeerde enkele jaren gelden al iets soortgelijks op te zetten met Goudswaardse Boys maar ving bot bij het toenmalige bestuur ("we hadden toen geen behoefte aan een samenwerking, omdat wij onze teams compleet hadden", zo luidde de veelzeggende reactie van voorzitter Leen van der Oost, achteraf).

Bij de andere buurman NBSVV verliep de toenadering een stuk soepeler en na de succesvolle samenwerking op het gebied van de D-pupillen werd het onderlinge vertrouwen groot genoeg voor een volgende stap. Hoewel de meeste leden van beide clubs meteen enthousiast zijn en men de voordelen van de plannen onmiddellijk op juiste waarde weet te schatten zijn er ook lieden die een stuip krijgen bij het horen van het woordje 'fusie'. Speciaal voor hen wordt het woord fusie verboden. Er is geen sprake van een fusie, slechts van een situatie waarbij twee afdelingen worden samengevoegd tot één, waarbij de organisatie van de twee jeugdbesturen samensmelt tot één en waarbij alle teams uit alle categorieën zich zullen presenteren als één. Om goed voorbereid aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen staan de laatste maanden van dit seizoen bol van de vergaderingen, informatieavonden, kennismakingstrainingen en selectiewedstrijden. Het enthousiasme druipt er vanaf bij alle betrokkenen en de ultieme doelstelling, het bieden van meer toekomst aan de jeugdleden van beide verenigingen, lijkt al spoedig zeker haalbaar te zijn. 

Archief

Groots - de 4 mooiste exemplaren!

Sinds enkele seizoenen is het gebruikelijk om bijzondere foto's op de website te plaatsen in de categorie 'groots'. Hier de 4 'mooiste' exemplaren uit seizoen 2009-2010, met daarbij de originele begeleidende teksten.

Foto 1: Piershil VE ging gisteren met een doelsaldo van 99 voor en 99 tegen (sinds oprichting veteranen) naar Hermandad. Ruud Hoogenboom was de maker van nummer 100 voor Piershil VE. Het 100ste tegendoelpunt kwam op naam van......Leider Marco Reedijk (een edje dus!).

Foto 2: Ook de meisjes vermaakten zich prima, vooral in de bus (Sparta - Utrecht, 19 april 2010).

Foto 3: Ik ben Sjoerd, ik heb een wondje.

Foto 4: Op zaterdag 5 december maakte Winnie haar rentree in de keuken van SV Piershil. Dat betekende natuurlijk dat haar beroemde broodjes bal weer werden verkocht. Ondanks alle afgelastingen vonden de broodjes en andere lekkernijen gretig aftrek.

Archief

Jeugd - Sportdag SV Piershil - Korendijksportdag

Op vrijdag 21 mei vindt de jaarlijkse sportdag van SV Piershil plaats. Er wordt weer gestreden in drie leeftijdscategorieën en traditioneel nemen de vier besten per categorie namens SV Piershil deel aan de Korendijksportdag. De uitslagen per categorie: F: 1. Remi vd Horst  2. Wesley van Dam  3. Coen de Jong 4. Thijs Bouman. E: 1. Jacco Vink  2. Hidde Wittmer  3. Kevin Wolf  4. Mark van Antwerpen. D: 1. Bobby Buschman  2. Justin vd Horst  3. Youri Nagy  4. Damian van Koten De wisselbeker wordt gewonnen door Jacco Vink.

Op het terrein van Goudswaardse Boys wordt een week later de Korendijk Sportdag gehouden. ZBVH eindigt als eerste, Piershil moet genoegen nemen met de derde plaats.

Organisator Gabor Nagy geeft uitleg aan de deelnemers. Winnaar bij de F: Remi vd Horst
Winaar bij D: Bobby Buschman Inge Kruithof overhandigt de bekers aan de winnaar bij de E en winnaar van de sportdag: Jacco Vink.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Piershil 1 handhaaft zich onder Leo Tol

In de eerste wedstrijd van Leo Tol wordt meteen een 0-2 zege geboekt bij GOZ. Na het trainingskamp in Portugal volgt helaas een periode met veel afgelastingen terwijl iedereen popelt om te presteren op het veld. Vooral door enthousiasme wordt verloren van een counterend Den Bommel (2-3) maar tegen Zuiderpark wordt een klinkende 4-1 zege behaald. Door drie nederlagen op rij, waarvan twee onverdiend, is de veilige haven nog niet binnen bereik. Ruime 4-1 zeges op De Zwervers en SNS zorgen ervoor dat Piershil tegen degradant Vlotbrug aan een 6-1 zege voldoende heeft voor behoud. Een seizoen waarin men door de valse start constant achter de feiten heeft aangelopen krijgt daarmee nog een geruststellend einde. Trainer Leo Tol zal in het komende seizoen, samen met trainer Jan van der Vorm, de touwtjes vanaf het begin in handen nemen.

Rechts: bevrijdende 6-1 zege tegen Vlotbrug.

Persbericht SV Piershil, 21 april 2010

De selectie van Piershil heeft dinsdagavond te horen gekregen dat de derdeklasser voor het komend seizoen in zee gaat met het duo Leo Tol en Jan van der Vorm. Maandagavond kwam men tot een akkoord.
Leo Tol is de huidige trainer/coach bij SV Piershil. Hij geniet het vertrouwen van de spelers en weet als geen ander hoe hij met de groep moet omgaan. Het bestuur is dan ook erg blij dat Leo met Jan van der Vorm, beschikkend over een grote expertise op voetbalgebied, leiding gaat geven aan de selectie van SV Piershil.
Jan van der Vorm - een oude bekende bij Piershil, waar hij vier jaar oefenmeester was - zal als technisch manager een verfijnde structuur aanbrengen voor de selectie van SV Piershil. Hij zal de technische lijnen uitzetten  voor de selectiespelers, zowel op het gebied van training als mentale en persoonlijke begeleiding.
Met Leo Tol is hij op het technisch terrein verantwoordelijk voor de gang van zaken rond de selectie. Jan zal zeer nauw samenwerken met Leo Tol die de wedstrijdbegeleiding verricht en is zelf ook actief bij de voorbereiding tijdens de trainingavonden. Leo Tol en Jan van der Vorm vormen het technisch duo bij Piershil voor het komende seizoen om prestatief optimale prestaties voor de selectie te bereiken. Zij gaan ervoor!

Kampioen van de derde klasse D wordt dit seizoen buurman NBSVV. Het is gedurende het seizoen de meest constante ploeg en het weet onder leiding van trainer Hans de Heer ook de mindere wedstrijden, waaronder de uitwedstrijd tegen Piershil, met een overwinning af te sluiten. Door de invoering van de topklasse in het amateurvoetbal promoveert ook nummer twee Rozenburg rechtstreeks naar de tweede klasse. Nummer vier Zuidland promoveert via de nacompetitie, iets waar nummer drie FC Binnenmaas niet in slaagt. Vlotbrug degradeert terwijl nummer elf Den Bommel het vege lijf in de nacompetitie weet te redden.

Archief

Live Live Max Running Event 2010

Piershil is vanuit het verleden onder hardlopers bekend als het dorp van de Oranjeloop en Polderloop. Op vrijdag 23 april komt dat 'Piershilse loopgevoel' weer eens terug door de organisatie van 'Het Live Life Max Running Event'. Er is een mooi en snel parcours (over een afstand van 10 kilometer) door de natuur van de gemeente Korendijk uitgestippeld, met de start vanaf de Piershilse Molendijk en het terrein van SV Piershil. De opbrengst van deze prestatieloop gaat naar Stichting Live Life Max (let's run against pulmonary hypertension!) en A.V. Spirit.

Archief

PPP - Piershilse Prognose Poule
 

Ten bate van onze jeugdafdeling wordt er dit seizoen een Piershilse Prognose Poule georganiseerd door John Kraak. Bij iedere thuiswedstrijd worden er kaartjes verkocht waarop de voorspelling van die wedstrijd kan worden ingevuld. Het blijkt een schot in de roos want de verkoop verloopt prima en de poule loopt enkele malen aardig op omdat een juiste voorspelling ontbreekt. Onder dezelfde naam wordt ook een jaarpoule georganiseerd waarin niet alleen de voorspellingen op de bewuste kaartjes meetellen, maar ook andere voorspellingen betreffende Piershil 1 en de derde klasse D. Het lijkt uit te lopen op een zege voor John Dekker of Harman de Jonge, het is echter Arwin Reedijk die op de valreep beide favorieten voor de eindzege passeert.

Links: een winnend kaartje van Johan Hartog.

Boven:de top tien van het eindklassement.    

Archief

Damesvoetbal in gevaar

Door een dreigend tekort aan speelsters lijkt het damesvoetbal na 29 seizoenen op te houden te bestaan. Alles wordt in het werk gesteld om leden te werven; ook in de kranten verschijnen oproepen en een interview. De waarde van het damesvoetbal is voor de club enorm en iedereen hoopt dan ook op een goede afloop. Het zal er om spannen voor wat betreft de komende jaargang.      

Archief

Flyer NBSVV & SV Piershil

In juni worden in Piershil en Nieuw-Beijerland huis aan huis flyers uitgedeeld. Er wordt talent gezocht om de jeugdafdeling nog verder uit te breiden.

Archief

Piershil op reis - Jeugdreis 25-27 juni - PVE1 tegen Gemert - PMB1 naar Duitsland

Van 25 t/m 27 Juni gaat onze jeugd weer op jeugdreis. Net als andere jaren wordt er weer intrek genomen in 't Ossekopke in het Brabantse Rucphen. In de naastgelegen speeltuin hebben vele generaties Piershilse jeugd zich al vermaakt en ook dit jaar is dat niet veel anders. Vanwege het prachtige weer wordt veel tijd doorgebracht in Bosbad Hoeven en wordt op de terugweg het strandje in Numansdorp aan gedaan. Een deel van de opbrengsten van het dit jaar geïntroduceerde doelpuntenfonds wordt aangewend om deze trip te bekostigen

Van 11 t/m 13 juni is het traditionele weekendje weg van de veteranen waarbij voor het eerst in de geschiedenis ook een wedstrijd gevoetbald wordt. Tegenstanders in de wedstrijd die met 1-5 wordt gewonnen zijn de veteranen van vv Gemert. Ook de meisjes van Piershil MB1 maken een uitstapje. Ze verblijven enkele dagen in Duitsland en spelen ook mee op een toernooi bij Eintracht Warden. 

Archief

Seizoen loopt ten einde

Het onderhoud van de velden gaat snel na het bedrijventoernooi van 5 juni 2010 (gewonnen door Koesveld Schilders) van start. Door de aanhoudende droogte en hitte moet er regelmatig worden gesproeid in deze hete zomer. Voor het eerst sinds seizoen 2001-2002 verschijnt er geen seizoens-cd (of dvd). De hoeveelheid informatie is eenvoudigweg groter dan de capaciteit van deze schijfjes. Er gaat echter geen (digitale) informatie verloren want in deze zomer wordt het volledige clubarchief, inclusief vele video-opnames, gedigitaliseerd en opgeslagen op een harddisk. Een reservekopie van deze harddisk gaat naar John Kraak, die vanaf seizoen 2010-2011 als webmaster de actualiteit op svpiershil.nl voor z'n rekening zal nemen. Henk van den Heuvel zal niet alleen optreden als mentor en back-up voor John Kraak maar ook als beheerder van het archief (svpiershil.com) en van enkele multimedia-onderdelen (audio, video en knipsels)

In een seizoen waarin John van Diggele laat weten 'te streven naar het maximale' geldt het zelfde motto voor het Nederlands Elftal. Hoewel Oranje in de voorbereiding de liefhebbers met wervelend spel verwent, wordt dat niveau op het WK in Zuid-Afrika geen moment benaderd. Deze keer wordt er zonder enige glans zege aan zege gebonden en zowaar bereikt het team van Bert van Marwijk de finale. In het oranjegekke Nederland wordt het vertoonde spel op de koop toe genomen, 'kan ons het schelen hoe we winnen' is de publieke opinie. Voor de derde keer verliest Nederland echter een WK-finale, deze keer tegen Spanje. Geen hoofdprijs en al helemaal geen schoonheidsprijs.

Wie wel prijs heeft is VV Hong Kong, althans, de speler die meespeelt onder die naam in de door Marco Reedijk en John Kraak georganiseerde WK Poule 2010. Op de tweede plaats eindigt Rob vd Waals, Remco Oversier eindigt als derde.      

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 2009-2010

Seizoen 2009-2010
Deel 7.10 - Streven naar het maximale