Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1980-1981 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1980-1981
Deel 5.1 - Een tweede veld

Archief

Voorbeschouwing voetbalseizoen - Opening tweede veld

Het "kleine' Piershil komt ook in seizoen 1980-1981 uit in de op één na hoogste klasse in het landelijke amateurvoetbal. "Piershil blijft verbazen", kopt de krant dan ook terecht bij aanvang van het nieuwe seizoen. De selectie van trainer Nico de Bruijn is er in de breedte sterker op geworden. De jeugdspelers Joost Bol, Cees vd Burgh en Rien Burger mochten vorig seizoen al geregeld aan het grote werk ruiken maar zijn nu definitief aan de selectie toegevoegd. Tegenover het stoppen van Gert van Ipenburg, die dit seizoen voornamelijk in het tweede elftal zal spelen, staat de komst van drie nieuwe spelers. Mede door de komst van Pamfilo Fanijt (Spijkenisse), Dick Snijders (ZBVH) en Borchert Brouwer (Poortugaal) wordt het seizoen met vertrouwen tegemoet gezoen. Handhaven is de opdracht maar bang is Piershil voor niemand.

Eindelijk is het dan zover! Na een jarenlange lobby, na jarenlang plannen maken en touwtrekken beschikt Piershil dan eindelijk over een tweede veld. Op 16 augustus 1980 wordt het tweede veld officieel geopend. Sedert 1959 werd er van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op één veld gespeeld, wat voor dat veld beslist teveel was. Nu is Piershil eindelijk van dat probleem verlost al blijft het oude veld nog steeds een zorgenkind. Vandaar dat het nieuwe veld ook meteen tot hoofdveld is benoemd. Er worden twee nieuwe stenen dug-outs gebouwd en veel reclameborden verhuizen van het oude veld naar het nieuwe hoofdveld.

Voordat arbiter Vervloet het officiële beginsignaal geeft verrichten de terreinmeesters Cor Veerman en Toon Achterberg de openingsaftrap. Het duel tegen  zondag tweedeklasser Leonidas eindigt in 2-2.

De eerste treffer op het nieuwe veld, een eigen doelpunt!

Bij de opening van het tweede veld wordt de selectie van Piershil ook meteen in het nieuw gestoken. Rob Boot en echtgenote overhandigen de nieuwe tenues aan aanvoerder Adri Achterberg. De schenking van de oud-eerste elftalspeler en eigenaar van de firma Bootsport te Zuid-Beijerland wordt bijzonder gewaardeerd.

Het tweede elftal van Piershil speelt na twee opeenvolgende promoties in de reserve hoofdklasse D van de RVB en weet dat bij een hernieuwde promotie de KNVB-afdeling wacht. Met aanvoerder Gert van Ipenburg en leider Leen van Gameren gaat Piershil 2 prima van start en speelt meteen bovenin mee. Ook het derde en het vierde (het veteranenteam) zijn weer actief en voor het eerst sinds jaren wordt er zelfs met een vijfde elftal ingeschreven.

Vooral Piershil 4 ontpopt zich als een doelpuntenmachine en na 10 wedstrijden zit Adri Groenenberg al ver in de vijftig goals.

Archief

Ledenvergadering - Bestuur
Op 19 september 1980 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Vooral de mutaties op bestuurlijk gebied vormen de hoofdmoot van de jaarlijkse vergadering. Doordat voorzitter van Etten om persoonlijke redenen stopt en ook de bestuursleden Leen vd Sluis, Wim Heerschap, Leen van Gameren en Bas Groenendijk aftredend en niet herkiesbaar zijn moeten liefst vijf plaatsen worden opgevuld. Voorzitter wordt Jack op 't Hof en als penningmeester wordt Ed van Vive gekozen. Als commissaris treden toe tot het bestuur Leen Reedijk, Gert van Ipenburg en Hans Groenenberg. Het nieuwe bestuur laat overigens meteen weten behoorlijk wat ideeën te hebben en op korte termijn zal men de plannen ontvouwen. Na alle mutaties is de bestuurssamenstelling als volgt: J.J. op 't Hof (voorzitter), E. van Vive (penningmeester), A.B.G. van Dop (secretaris), K. Veerman (bestuurslid), H. van Hal sr. (bestuurslid), C. Kraak (bestuurslid), L.J. Reedijk (bestuurslid), Joh. Groenenberg (bestuurslid) en G. van Ipenburg (bestuurslid). Het wedstrijdsecretariaat bij de jeugd wordt door Klaas Veerman waargenomen terwijl voor de lagere seniorenelftallen Cees Kraak verantwoordelijk is. Voorzitter op 't Hof zelf treedt op als wedstrijdsecretaris voor de selectie.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd
Het C-elftal van vorig seizoen maakt op 23 augustus een reisje naar Klarenbeek waar ook het plaatselijke voetbaltoernooi wordt gewonnen. Halverwege het seizoen wordt er flink met de indelingen geschoven zodat er dit seizoen als F, E2, E1, D2, D1, C1 en B1 wordt ingeschreven. Vooral omdat veel jongens spelen in teams waar zij qua leeftijd nog niet helemaal aan toe zijn maken de jeugdelftallen een moeilijk seizoen door. De actieve jeugdcommissie organiseert ook dit seizoen weer van alles voor de jeugd. Vooral de Sint-Nicolaas discoavond en de prestatieloop op 13 december springen daarbij in het oog. Henk Pouwe is de snelste bij de jongens en Coby Barendregt bij de mesijes van de in totaal 34 deelnemers aan de prestatieloop. Op 27 februari is er een carnavalsdisco en rond de paasdagen brengen de Engelse clubs Botley United en Kingston United Youth FC een tegenbezoek aan Piershil. Tegen Kingston word een 2-3 nederlaag gelden nadat vorig jaar al in Engeland met 2-1 werd verloren.

Links: Piershil B1

Staand vlnr: Rob Leistra, Arie Pouwe, Cor Veerman, Hans Kok, Harry van Koten, Peter van Bergeijk en Nico Vlasblom (leider).

Zittend vlnr: Cees Nieuwenhuize, Cees veerman, Jaap Bisdom, Lex van Koten, Jan Koesveld en Gerard Verhorst.

Klik Hier voor een vergroting.

Rechts: Piershil C1

Staand vlnr: Leen Bijl, Martin vd Wagt, Christiaan Groenenberg, Richard Stam, Sebastiaan Achterberg, Ruud vd Giesen en Ron de Lange.

Zittend vlnr: Han Slooter (leider), Peter Bol, Peter Slooter, André de Raadt, Marcel Achterberg en Dik Snijders.

Klik Hier voor een vergroting.

Links: Piershil D1

Staand vlnr: René Dortland, Johan Kok, Henk Pouwe, René de Kruijk, Arie den Tuinder, Arwin de Klerk.

Zittend vlnr: Sander Harmeling, Pim Jägers, Bas van Dop, Patrick Achterberg, Eric Bokhout, Ed Groenenberg en leider Johan vd Heiden.

Klik Hier voor een vergroting.

Rechts: Piershil E1

Staand vlnr: Arie Groenenberg (leider), Roel Harmeling, Richard vd Waal, Dico Snijders, Jerry van Vive, Marco vd Lagemaat, Aroun Autar en Menco de Groot.

Zittend vlnr: Adri Boot, Michel vd Wagt, Harold Troost, Jacky vd Heiden, Danny Lagerwerf, Gert de Raadt, Peter Bijkerk en Richard de Klerk.

Klik Hier voor een vergroting.

Archief

Verbeteren financiële positie

Door het bestuur worden dit seizoen verschillende initiatieven genomen om de financiële positie van de club wat te verbeteren. Zo worden er voor het eerst bij de thuiswedstrijden van Piershil 1 boekjes aan de man gebracht onder de naam "Piershil vandaag" met daarin de opstelling, een praatje over de lopende competitie, het programma en de stand. Ook doet de "merchandise" z'n intrede bij Piershil. De mooie clubshawl wordt in het clubblad zelfs aangeprezen als tip voor onder kerstboom.

Het doelpuntenfonds wordt met 25 cent per goal wat opgeschroefd. De advertentiekosten gaan omhoog evenals de huurprijs van de reclameborden. Ook het abonnement op het clubblad wordt duurder: fl. 12,50 per seizoen. Een andere bron van inkomsten bijlft de Lotto en Toto die na 12,5 jaar door Bram van Dop wordt overgenomen van de Familie Koster. Onder leiding van Cor Veerman wordt ook dit seizoen oud papier opgehaald.

Archief

Zaalvoetbaltoernooi Hoekschewaard

Piershil houdt groots zaalvoetbaltoernooi

PIERSHIL - Zoals reeds in Het Kompas van afgelopen woensdag te lezen viel, zal de voetbalvereniging Piershil een groots opgezet zaalvoetbaltoernooi organiseren. Op dit toernooi zullen tal van Hoekschewaardse ploegen vertegenwoordigd zijn, zoals SHO, Heinenoord, Puttershoek, Goudswaardse Boys, ZBVH en nog veel meer. Het idee voor een dergelijk project is ontstaan nadat het dit jaar gespeelde Witte Boerderij-toernooi, waaraan ook vele clubs uit de Hoeksche Waard deelnamen, zo'n groot succes werd. Leen Reedijk, persman en bestuurslid van Piershil, die zich met de organisatie heeft beziggehouden, zegt: "Wij hadden nogal goede contacten met de eigenaar van sporthal De Maas, de heer De Koning. Een paar spelers van onze vereniging hebben daarvoor gezorgd. De Koning gaf ons toen een tip dat de sporthal op 27 december vrij zou zijn en wij hebben daarop gereageerd door voor te stellen een zaalvoetbaltoernooi te mogen houden". Niet alleen Reedijk, maar ook Ed van Vive en Gert van Ipenburg houden zich reeds ettelijke maanden bezig met het op poten zetten van een dergelijke onderneming. Zegt van Vive: "Het is natuurlijk duidelijk dat we geld nodig hadden voor een toernooi als dit. We zijn op zoek gegaan en hebben sponsors gevonden, die voor f 2.500,- hebben gezorgd". Van der Stoep drukkerijen tenslotte heeft voor het vervaardigen van de aanplakbiljetten en het programma zorggedragen.

Boven: Aanplakbiljet van de eerste editie.
Links: uit Het Kompas – vrijdag 19 december 1980.

Het kersttoernooi is er niet alleen voor eerste teams van de diverse verenigingen uit de Hoeksche Waard, maar de organisatoren hebben eveneens aan jeugdelftallen en aspiranten gedacht, terwijl de lagere senioren ook aan bod komen. Van Ipenburg: "Niet alleen de 27ste staat in het teken van het zaalvoetbal, maar ook op de 24ste van deze maand wordt er in sporthal de Maas aan de Polderdijk gespeeld". Op die laatstgenoemde datum staat 's morgens van 9.00 uur tot 13.30 uur een D-toernooi gepland.

Het door Piershil georganiseerde toernooi blijkt een schot in de roos te zijn. De deelnemers, het publiek en de organisatoren zijn zeer enthousiast over het eerste zaalvoetbaltoernooi Hoeksche Waard.

Na afloop van de spannende finale tussen Heinenoord en Piershil neemt aanvoerder Leen Slobbe van Heinenoord de enorme beker in ontvangst. Namens de deelnemende verenigingen spreekt voorzitter Louter van Heinenoord een dankwoord uit aan het adres van Piershil. Hij stelde dat men verheugd moet zijn dat het mogelijk is een dergelijk groot toernooi te organiseren.

Links: Ed van Vive reikt de bokaal uit.

 Alle resultaten en verslagen van het Zaalvoetbaltoernooi zijn te vinden op
de speciale toernooipagina: 1e zaalvoetbaltoernooi Hoeksche Waard

Archief

Clubblad
Ook dit seizoen wordt er hard gewerkt aan het clubblad van SV Piershil. De redactie wordt gevormd door Leen Reedijk en Jack op 't Hof, typiste is Mijnie Reedijk. Na het toetreden van Leen en Jack tot het bestuur wordt hard naar nieuwe redactieleden gezocht. Als dat niet lukt wordt bekeken of er per tak een stukje tekst kan worden ingeleverd. Vanuit de jeugd wordt regelmatig "de Jeugdhoek" gevuld in het clubblad. Vanaf januari 1981 komt er dankzij sponsor Rob Boot een nieuwe omslag. In één van de clubbladen wordt gesproken over het feit dat het moeite kost om vijf seniorenteams in de wei te houden. Ook wordt het idee geopperd om meisjes te  werven als lid; in de afdeling Rotterdam is dat een succes gebleken. De pupillencompetitie en de C-competitie voor meisjes is daar enorm populair. Ook wordt er voorzichtig gesproken over voetbal voor dames in Piershil.

Archief

Clubblad - De schakel

De schakel in het clubblad loopt ook dit seizoen verder. De vijf "schakels" in deze jaargang worden geschreven door Gerard Hollander (45), Teun vd Sijde (46), Pam Faneijt (47), Gert van Ipenburg (48) en Leen van Gameren (49). Doordat de schakel van Gerard Hollander als nummer 45 wordt bestempeld (nr. 45 was vorig seizoen al geschreven) en door een foute telling die al jaren eerder was gemaakt komen de nummers van de schakel niet meer overeen met de werkelijkheid. De schakel van Leen van Gameren is reeds nummer 51 in de serie.

"De schakel" loopt vanaf seizoen 1973-1974. Het is dè mogelijkheid voor betrokkenen om in het clubblad hun zegje te doen over het wel en wee van de vereniging. Het is eveneens een uitgelezen mogelijkheid voor een nieuw lid om zich voor te stellen. Aan het einde van de tekst nodigt de schrijver meteen iemand anders uit voor het schrijven van een volgende "schakel".

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd - Evenementen - Activiteiten

Wanneer het nieuwe jaar nadert speelt Piershil 1 nog steeds mee in de subtop van de tweede klasse. Ondanks de meniscusoperatie van Jan Preesman weet Nico de Bruijn het hoge spelniveau van zijn selectie te continueren. Voor het eerst bereikt Piershil ook de vierde ronde van het bekertoernooi na zeges op WFB, Merwe Boys en TDC. De tevredenheid op de club is groot en zowel Nico de Bruijn, verzorger Jan Achterberg en jeugdtrainer Frans van Putten tekenen weer voor een seizoen bij.

De georganiseerde gezellige avonden voor de selectie en voor de lagere elftallen verlopen zeer succesvol, niet in de laatste plaats door de vier keukenprinsessen Van Dop, Achterberg, Van Etten en Groenenberg. Piershil 2 springt qua prestaties het meest in het oog want de manschappen van Leen van Gameren lijken op een ongekende derde promotie op rij af te stevenen.

De feestavond op 6 maart is door het fanatieke draaien van Discjockey Martin Green zondermeer geslaagd te noemen. De belangstelling voor het toneelstuk van "Da Capo" valt ronduit tegen. Hoewel "de zwarte kunst bij dageraad" bijzonder goed in de smaak valt zijn slechts 60 aanwezigen getuigen van de klucht. De hoofdprijs van de verloting is een hele bijzondere: een door erelid Mevr. Rozendaal zelf gemaakte sprei.

Links: Nico de Bruijn, trainer van Piershil 1, in gedachten verzonken.

Archief

Reis naar Duitsland (Senioren)
In mei wordt er een bijzonder reisje gemaakt. Deze keer vertrekken de senioren, vergezeld van partner, richting Duitsland. Op 15 mei 1981 vertrekt het gezelschap per bus naar het bungalowcomplex in Gerolstein. Op zaterdag 16 mei vermaakt men zich met winkelen, midgetgolf en zwemmen. In de middag wordt het Piershilse gelegenheidsteam op het voetbalveld helemaal ingemaakt door het in topvorm zijnde eerste elftal van Gerolstein. Na afloop is er een gezellige barbecue en tot in de kleine uurtjes blijft het gezellig. Op zondag is er een excursie naar een mooi natuurpark waarna de geslaagde reis wordt afgesloten.

Het gezelschap op reis met "Vitesse".

Het verblijf in Gerolstein is gerieflijk.

Boven: een hekje als steunpunt. Adri Achterberg poseert.

Links: een hekje als bijna onneembare horde (Bram van Dop
en Ed van Vive hebben lol om Adri Groenenberg).

Het is niet altijd mooi weer. Rechts Adri Groenenberg tussen Mevr. Hordijk (l) en Mevr. de Koning (r).

Het Piershilse gelegenheidsteam dat wel even een vriendschappelijk wedstrijdje zou spelen. Bij de Duitsers wordt het duel als een heuse interland behandeld en elf afgetrainde eerste elftalspelers van Gerolstein geven Piershil een pak slaag van jewelste, 12-1. Dat was niet helemaal de bedoeling van het duel.

Links: het Piershilse gelegenheidsteam.

Staand vlnr: Cees de Reus, Jan Zevenbergen, Cees Kraak, Gert van Ipenburg, Adri Groenenberg, Bram van Dop, Ed van Vive, Adri Achterberg, Ton Berkhout en Wim vd Lagemaat.

Zittend vlnr: Jan Achterberg, Ton de Reus, Wim Verver, Jack op 't Hof, Jaap de Koning en Jan Hordijk.

Klik Hier voor een vergroting.

Piershil in actie op de mooie midgetgolfbaan.

Archief

Piershilse teams - Senioren - Piershil 2 kampioen - Kampioenschap NSVV 1

Links: Een fotosessie voor de kampioenen.

Piershil 2 verovert in mei de titel door met 0-2 bij Excelsior Pernis te winnen. Om 11.00 uur wordt er afgetrapt in Pernis en na een assist van Hans Groenenberg kopt Wim Buitendijk de 0-1 binnen. Een identieke goal volgt in de tweede helft waardoor Piershil 2 met 12 overwinningen, 3 gelijkspelen en 3 nederlagen promoveert naar de KNVB. De treffers van Piershil 2 komen dit seizoen op naam van Gert van Ipenburg (14), Wim Buitendijk (10), Bas Hoek (9), Adrie van Prooijen (5), Hans Groenenberg (3), Joost Bol (3), Henk Groenenberg (1), Bas vd Waal (1) en Hans Barendregt (1). Bij terugkomst wacht Piershil 2 als verrassing een Chinese maaltijd in de kantine! Onder leiding van Leen van Gameren wordt de titel behaald en door deze derde opeenvolgende promotie speelt Piershil 2 volgend seizoen voor het eerst in de KNVB.

Links: Piershil 2

Staand vlnr: Co Verhoeven, Jaap Barendregt, Arie van Brakel, Leen van Gameren (leider), Hans Barendregt, Peter vd Heiden en Wim Buitendijk.

Zittend vlnr: Arie Sneep, Adrie van Prooijen, Gert van Ipenburg, Hans Groenenberg en Bas Hoek.

Klik Hier voor een vergroting.

De overige seniorenelftallen presteren wisselvallig. Het vierde elftal eindigt in de top en het derde en vijfde elftal bungelen onderaan de ranglijst. Ondanks het feit dat er zelf regelmatig B-junioren moesten meespelen met het vijfde is men er toch in geslaagd de competitie tot een goed einde te brengen. Piershil 1 behaalt in het nieuwe jaar nog maar vier zeges en eindigt uiteindelijk op een knappe zevende plaats. Op de laatste speeldag is het echter toch feest in Piershil omdat het Numansdorpse NSVV de felbegeerde titel middels een afgetekende 0-4 zege weet zeker te stellen. NSVV is de dik verdiende kampioen met slechts drie nederlagen. Eén nederlaag echter dreunt nog weken na en gaat de geschiedenis in als "een geduchte afstraffing voor NSVV". Op 14 februari 1981 krijgt NSVV een onvervalste oorwassing van een ontketend Piershil en het Numansdorpse publiek druipt na de smadelijke 0-5 onthutst af. Aan het einde van het seizoen wordt Piershil nog wel winnaar van de PG-Vries Bokaal, door zowel Goudswaardse Boys als NBSVV te verslaan.

Archief

Witte Boerderij Toernooi 1981

Op de tweede editie van het WB-Toernooi nemen twaalf ploegen deel aan de eindronde. De organisatie besluit om de ploegen in te delen in drie poules. Hierdoor ontstaan er drie poulewinnaars en is het spelen van een finale uitgesloten. Ook de ploegen die de finaleronde niet halen is het een raadsel op welke plaats ze zijn geëindigd. Piershil haalt de finaleronde niet, terwijl het ongeslagen blijft. Oud-Beijerland mag zich uiteindelijk verdiend winnaar noemen van WB81 maar de organisatie neemt zich meteen voor dat het toernooi nooit meer op zo'n manier beslist zal worden. Een echte finale, dat is wat de toeschouwers willen!

Alle resultaten en verslagen van het Witte Boerderij Toernooi 1981 zijn te vinden op
de speciale toernooipagina: Witte Boerderij Toernooi 1981

Archief

Afscheid van drie routiniers
Dit seizoen neemt Piershil op het veld afscheid van drie routiniers. Van Hans Groenenberg wordt aan het begin van het seizoen, tijdens het vriendschappelijke duel tegen TOGR, afscheid genomen. Later in het seizoen neemt Hans ook afscheid van Piershil 4 (met een wedstrijd tegen EDS) omdat hij toch liever in het tweede speelt.

Rien Snijders wordt in het zonnetje gezet en bedankt door bestuurslid van Vive na het laatste competitieduel Piershil - NSVV, waarin de Numansdorpers kampioen worden. De snelle verdediger neemt na jarenlange trouwe dienst afscheid op 23 mei 1981 met een blanco straflijst!

Op 6 juni speelt Piershil tegen Oud-Feyenoord als eerbetoon voor "Schijf". Van Adri Achterberg, die een unieke combinatie van inzicht, hardheid, techniek en mentaliteit gedurende 18 seizoen in dienst stelde van Piershil, wordt op grootse wijze afscheid genomen. Tijdens de receptie wordt Jan Kok benoemd tot erelid!

Ook in de kranten wordt er uitgebreid stilgestaan bij
het afscheid van de drie routiniers.

Links boven: Adri Achterberg wordt 's avonds op zijn afscheidsreceptie benoemd tot lid van verdienste.

Boven: Ook op het veld wordt hij in de bloemen gezet door voorzitter op 't Hof met Harold Autar (leider F1) en de F-spelers Karel Snijders en Adriaan de Reus die er wel een applausje voor over hebben.

Links: In de kantine is een speciale collage gemaakt die de loopbaan van Adri prachtig in beeld brengt.

Jan Kok wordt erelid gemaakt door voorzitter Jack op 't Hof.

Archief

Seizoen loopt ten einde

Aan het einde van het seizoen kijkt menigeen alweer halsreikend uit naar jaargang 1981-1982. Na de traditionele sportdag voor jong en oud en de Piershilse polderloop op 13 juni wordt het tijd wat plannen te gaan verwezenlijken. Het bestuur, dat al op 23 april in de ledenvergadering vrijwel unaniem is aangebleven, barst namelijk van de ambitie. Hoewel de plannen voor twee nieuwe kleedkamers, een nieuwe bestuurskamer en nog wat andere ruimtes de ijskast ingaan wordt wel besloten de kantine te verfraaien. Een heuse bouwcommissie zal bekijken wat er haalbaar is qua aanpassing en interieurverbetering. Om de zaak te financieren wordt er een loterij georganiseerd en zal worden getracht 4000 loten ad. fl, 1- in omloop te brengen. Het oude eerste veld, naast de kantine, wordt aan het einde van het seizoen met behulp van de gemeente opnieuw ingezaaid.

Wat het voetbal betreft zijn het niet de transfers, (Wim Abrahamse naar Zwart-Wit '28, Leen Achterberg naar NBSVV en Jacques Bestebreur naar Zinkwegse Boys; nieuwe voetballeden zijn Frans van Putten en Ad Maas) maar het vooruitzicht op een heel nieuw elftal dat de gemoederen bezig houdt. Heb je het al gehoord? Echt waar? Hier in Piershil? Jawel, het is echt waar. Vanaf seizoen 1981-1982 wordt het damesvoetbal geïntroduceerd in Piershil. We zijn benieuwd.

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 1980-1981

Seizoen 1980-1981
Deel 5.1 - Een tweede veld