Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1973-1974 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1973-1974
Deel 4.4 - De oliecrisis

Archief

Ledenvergadering - Bestuur

In juni 1973 vinden er tijdens de jaarlijkse ledenvergadering enkele bestuursmutaties plaats. Henk van Hal, Thijmen de Koster Sr. en Klaas Veerman stoppen met hun bestuursfuncties  en worden opgevolgd door Bram van Dop, Thijmen de Koster Jr. en Aart de Jong. Het bestuur kent dit seizoen de volgende samenstelling: C. van Etten (voorzitter), J. Kok (penningmeester), A.B.G. van Dop (secretaris), A.G. de Jong (wedstrijdsecretaris), T. de Koster Jr. (juniorensecretaris), L.J. vd Burgh (commissaris en tweede voorzitter), J. vd Heiden (commissaris en tweede juniorensecretaris), L.J. van Gameren (commissaris en tweede secretaris) en W. Oudenaarden (commissaris en tweede penningmeester).

Archief

Verbeteringen aan complex

In de zomer van 1973 en ook gedurende seizoen '73-'74 vinden er weer tal van verbeteringen plaats aan het terrein. De dug-outs worden opgeknapt en entreeheffer Jan de Regt krijgt verwarming in zijn entreehok. De gemeente laat het waterpeil in de haven wat zakken en zodoende hopen de voetballers op een beter bespeelbaar trainingsveld. Vooral in natte periodes is het een modderbad en is alleen al de wandeling naar dit veldje een training op zich. Het bestuur laat planken aanbrengen om dit terrein wat beter bereikbaar te maken. Het seizoen begint met grote droogte en er moet flink gesproeid worden om de grasmat in een acceptabele conditie te houden. Het gebied bij de vlaggenmasten is geplaveid door Leen vd Sluis en er zijn wat mooie fietsenstallingen bijgeplaatst. Op het dak van de kantine wordt een nieuwe deklaag van keislag aangebracht. Ook verrijst er een mooie bergruimte waar de tractor, de maaimachine en wat gereedschap kan worden opgeslagen. Door het bestuur is een bord aangeschaft waarop de kleedkamerindeling kan worden geschreven en op het trainingsveld wordt een houten oefenschot geplaatst zodat de traptechniek wat kan worden geperfectioneerd. Tenslotte wordt er eveneens opdracht gegeven tot het vervaardigen van een tassenrek maar het duurt bijna tot aan het einde van het seizoen voordat het rek daadwerkelijk wordt geplaatst.

Linksboven: De route naar het trainingsveld.

Linksonder: Het waterpeil in de haven is omlaag gebracht.

Het gebied bij de vlaggenmasten is geplaveid door Leen vd Sluis
en er zijn wat mooie fietsenstallingen bijgeplaatst.

Cees Kraak, Thijmen de Koster en Toon
Achterberg werken aan het "tractorhok".

Archief

Voorbeschouwing voetbalseizoen

Aan het begin van het seizoen staan de leden van VV Piershil weer te trappelen van ongeduld. Het bestuur heeft echter de handen vol aan het werven van begeleiding voor de elftallen. Wanneer het seizoen van start gaat komt Piershil met vier seniorenelftallen in de wei. Bij de jeugd is er een A, een C, een D en een DE combinatie ingeschreven. Later in het seizoen verandert het C-elftal in en B-elftal. In het seizoen '73-'74 zijn alle leden verzekerd tegen letsel en slachtoffers kunnen hun claim bij Bas Groenendijk indienen. Piershil 1 speelt voor het eerst in de derde klasse en iedereen is erg benieuwd of het team zich staande kan houden. De trainer waarschuwt aan de vooravond van het seizoen voor al te veel optimisme.
Desondanks maakt het eerste elftal, net als Piershil 2 trouwens, een prima seizoensstart door. De eerste drie duels worden gewonnen en meteen wordt de koppositie ingenomen. Het tweede elftal doet dat zelfs met negen doelpunten voor en nul tegen.

Archief

De oliecrisis

Precies op het moment dat Piershil 1 op 6 oktober 1973 aftrapt voor de wedstrijd tegen ZBVH wordt ook elders in de wereld het startsignaal gegeven voor een burenstrijd. Tijdens het Joodse Verzoeningsfeest (Yom Kippoer) wordt IsraŽl onverwacht aangevallen door Egypte en SyriŽ. De vierde Arabisch-IsraŽlische oorlog is een feit en door het blitzoffensief ziet het er even naar uit dat het voortbestaan van IsraŽl aan een zijden draadje hangt. De eerste drie dagen wordt IsraŽl overrompeld maar zodra bondgenoot Amerika betere wapens levert aan het leger zijn de IsraŽli's niet meer te stoppen. Ze drijven de aanvallers ver terug en binnen enkele dagen staan zij al op tientallen kilometers van de hoofdsteden Cairo (Egypte) en Damascus (SyriŽ). Doordat Rusland de twee aanvallende partijen van wapens voorziet en de twee grootmachten Amerika en Rusland een escalatie willen vermijden wordt op 22 oktober 1973 al snel een staakt het vuren afgekondigd. Voor de wereldeconomie en zeker ook voor Nederland heeft deze oorlog grote gevolgen. Tijdens deze Yom Kippoer-oorlog ondersteunde Nederland het IsraŽlische leger. Vanaf het vliegveld Gilze-Rijen vlogen onherkenbaar gemaakte IsraŽlische Boeings met grote hoeveelheden wapens, reserve-onderdelen en munitie terug naar IsraŽl. Als represaille wordt voor de eerste keer het oliewapen ingezet. De door Arabieren overheerste Opec besluit tot een prijsverhoging van 70%, tot een productieverlaging en tot een olieboycot van de twee grote bondgenoten van IsraŽl: de Verenigde Staten en Nederland.

Via de televisie wordt de Nederlandse bevolking op de hoogte gebracht van de maatregelen van de overheid. De premier, Joop den Uyl, spreekt de historische woorden dat het nooit meer zo zal worden als het was. Als eerste worden er autoloze zondagen ingevoerd. Op 4 november 1973 beleeft Nederland de eerste autoloze zondag en op 13 januari 1974 de tiende en laatste zondag dat er massaal kan worden gefietst op de snelwegen. Premier den Uyl vertelt bovendien dat we zuinig moeten zijn op onze brandstoffen en de benzine gaat op de bon. Ook voor sportverenigingen heeft dit besluit grote gevolgen. Vooral het vervoer bij uitwedstrijden wordt een enorm probleem. De vervoerder van het eerste elftal, Vermaat uit Hellevoetsluis, laat het bestuur weten dat er een toeslag betaald moet worden. Het bestuur kan niets anders doen dan akkoord gaan met deze maatregel.

Links: de eerste autoloze zondag.

23 november 1973,

VV Piershil,

t.a.v. de heer v.d. Burgh

 

Betreft: energietoeslag tengevolge van de gestegen dieselolie prijzen

 

Mijne heren,

 

De beperking van de olietoevoer door de olieproducerende landen heeft ertoe geleid, dat de prijs van de dieselolie plotseling sterk is gestegen. Daarbij komt nog dat de geleverde hoeveelheid brandstof wordt gereduceerd.

 

Wij hopen echter dat de normale toestand binnen enige maanden weer hersteld is en zullen daarom in dit stadium onze tarieven niet definitief verhogen. Tot onze spijt hebben wij echter wel moeten besluiten tot een noodmaatregel, welke in de vorm van een energietoeslag per km wordt geheven en welke met de normale factuur verrekend zal worden.

Helaas moeten wij ons het recht voorbehouden de hoogte van de toeslag te wijzigen, indien de situatie dat vereist. Anderzijds zal deze toeslag worden opgeheven, zodra dat mogelijk is. De energietoeslag, die op 1 december 1973 van kracht zal worden, bedraagt 3,3 cent per kilometer.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat u voor de noodzaak van deze maatregel begrip zult hebben en verblijven,

Hoogachtend,

Vermaat's Autobedrijf B.V.,

Hellevoetsluis

Betreft: energietoeslag.

Ook lagere elftallen worden met bussen vervoerd omdat er niet meer met eigen vervoer gereisd kan worden. Alle spelers moeten twee gulden per persoon per uitwedstrijd betalen en supporters zelfs drie gulden. In de krant verschijnt al snel een artikel waarin wordt uitgelegd dat sportverenigingen een uitzonderingspositie genieten. Overleg tussen de KNVB en het ministerie van CRM maakt duidelijk dat de organisaties die extra benzine verstrekken bereid zijn de werkgever-werknemer verhouding tussen de voetbalbond en de vereniging te accepteren. Hierdoor mag het bestuur een aanvraag indienen voor extra benzine. Na berekening (4 auto's per resterende uitwedstrijd voor alle elftallen) wordt er voor 6100 kilometer benzine aangevraagd.
De geruchten dat het allemaal wel mee valt met de schaarste worden steeds hardnekkiger. De oliecrisis is tijdens het carnaval dan ook een dankbaar onderwerp. Op 19 januari 1974 is voor het eerst de "alarmschijf" van Vader Abraham en de politicus Boer Koekoek te horen. Het nummer "Den Uyl is in den Olie" bereikt op 9 februari zelfs de eerste plaats in de nationale hitparade. In het televisieprogramma Farce Majeur wordt het nummer "Kiele Kiele Koeweit" ten gehore gebracht en ook dit wordt een hit. Het nummer staat zeven weken in de hitparade en bereikt de derde plaats. Op 1 februari 1974 lukt het diskjockey Henk Groenenberg, na een geslaagde disco avond voor de jeugd van Piershil, maar niet om de ouderen op de dansvloer te krijgen. Nadat hij het nummer "Kiele Kiele Koeweit" laat horen stijgt de sfeer aanzienlijk en wordt de avond met een hossende menigte een groot succes. De paniek in Den Haag over de olieboycot blijkt achteraf erg overtrokken te zijn geweest. Nederland stond er dan wel alleen voor, maar Nederland kreeg toch olie. De grote oliemaatschappijen Shell en BP verdeelden de uit Arabische staten aangevoerde olie zo, dat ook Nederland voldoende werd bevoorraad. Bovendien werd extra olie geÔmporteerd uit Nigeria en Iran. Al snel zaten de olietanks in de Rotterdamse haven barstensvol. Shell-directeur Wagner zei dat niet de Arabieren bepaalden hoeveel olie Nederland kreeg, maar Shell.

Het eerste exemplaar van "Kiele Kiele Koeweit"
werd door het team van Farce Majeur aangeboden
aan de heer Rabbani, honorair-consul van Koeweit
in Nederland.
Dat leidde tot een diplomatiek relletje. De regering
van Koeweit werd boos en de Nederlandse
zaakgelastigde werd bij de sjeiks ontboden
om de inhoud van het liedje te verklaren.

Luister

Fragment: "Den Uyl
is in den olie"

Luister

Fragment: "Kiele
Kiele Koeweit"

Archief

Clubblad - De schakel

In nummer 47 van het clubblad "Goal" wordt het begin gemaakt met "de Schakel". DŤ mogelijkheid voor betrokkenen om in het clubblad hun zegje te doen over het wel en wee van de vereniging. Het is eveneens een uitgelezen mogelijkheid voor een nieuw lid om zich voor te stellen. Aan het einde van de tekst nodigt de schrijver meteen iemand anders uit voor het schrijven van een schakel. Dit eerste seizoen komen achtereenvolgens Jan Achterberg (1), Wim vd Jagt (2), Theo van Amen (3), Wim Verver (4), Emiel Oosterwaal (5) Peet van Amen (6) en Felix Rozendaal (6) aan de beurt. Na zes schakels is de redactie de tel al kwijt want zowel de schakel van Peet van Amen als van Felix Rozendaal krijgt als bovenschift schakel 6.

Archief

Evenementen - Activiteiten - Organisatie

In de winter breken er dure tijden aan voor het bestuur. Nadat twee lampen op het trainingsveld het begeven worden er bij Siemens in Den Haag, voor 380 gulden, twee nieuwe exemplaren besteld. Ook worden de doelnetten vervangen en wordt er een nieuwe grasmaaier aangeschaft. De oude machine wordt ingeruild en er komt een "Ransomes" van 3000 gulden voor in de plaats. Na de traditionele boutavonden in december en de derde nieuwjaarsreceptie in de kantine vindt op 25 januari de grote feestavond weer plaats. Ditmaal voert toneelvereniging Da Capo het stuk "de avond van de zevende juli" op. Het leuke toneelstuk oogst veel applaus van de aanwezigen. Later in het jaar, nadat het echt 7 juli is geweest, wil iedereen de avond van de zevende juli zo snel mogelijk vergeten. Het feest wordt afgesloten met een gezellige dansavond onder muzikale begeleiding van "The Williams" uit Krimpen ad IJssel.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Senioren

Piershil 1 maakt een prima eerste jaar in de derde klasse door. Het elftal speelt heel lang mee om het kampioenschap maar de smalle selectie wordt het team toch funest. Tijdens het seizoen raakt trainer vd Berg ook twee waardevolle spelers kwijt. Jaap Rupsam keert na onenigheid niet meer terug in Piershil en Henk Thalen gaat als onderwijzer in Giethoorn aan de slag. Tijdens de bekerwedstrijd tegen Semper Altius loopt Frans vd Linden bovendien een lelijke blessure op. Hij krijgt een schoen in z'n rug en valt geblesseerd uit. Wanneer hij na de wedstrijd in de kantine ook nog eens zijn rug stoot wordt hij naar het ziekenhuis afgevoerd. In het Diaconessenhuis te Voorburg wordt een inwendige bloeduitstorting en een gescheurde wervel geconstateerd zodat er van voetbal voorlopig geen sprake meer is. Piershil 1 eindigt op de vijfde plaats en Karel Snijders wordt door zijn 18 doelpunten voor de vierde keer op rij topscorer van de Hoeksche Waard. Het tweede elftal maakt ook een goed seizoen door en eindigt hoog op de ranglijst van de reserve tweede klasse C.

Links: Piershil 2 - Seizoen 1973-1974.

Staand vlnr: Leen Achterberg, Leen Bos, Frans van Erkel, Leen Reedijk, Ton te Kaat, Mart Groenenberg, Thijmen de Koster en Jaap vd Heiden (leider).

Zittend vlnr: Dik Burger, Ad Weijers, Piet Burger, Arie Sneep, Bas Koesveld en Hans Barendregt.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd
Het A-elftal, dat onder leiding van Wim Oudenaarden speelt, herbergt veel talent. Zoveel zelfs dat het ten koste gaat van de klassering op de ranglijst. Talentvolle spelers als Piet Burger, Dik Burger en Bas Koesveld maken regelmatig hun opwachting in de hoogste seniorenelftallen.

Rechts: Piershil A - Seizoen 1973-1974.

Staand vlnr: Wim Oudenaarden (leider), Arie van Brakel, Jaap Barendregt, Piet Burger, Theo van Rossum, Dick Doolaard, Arjan vd Graaf en Jan vd Heiden.

Zittend vlnr: Wim Boot, Cees de Vos, Cees Breure, Bas van Gameren en Rens Abresch.

Klik Hier voor een vergroting.

Leider Cees Kraak heeft z'n handen vol aan het C-elftal; regelmatig moeten de jongens worden gemaand om te komen trainen.

Links: Piershil C - Seizoen 1973-1974.

Staand vlnr: Leen Achterberg (trainer), Peter Roest, Co Verhoeven, Gerard Verhulp, Henk Eenkhoorn, Henk de Ruiter, Cees Kievit, Jan van Bergeijk en Piet Verhulp (leider).

Zittend vlnr: Arjan vd Graaf, Bas van Gameren, Hans vd Hoeven, Cees Stolk, Rens Abresch, Cees vd Burgh en Cor vd Waal.

Een kijkje in de kleedkamer bij Piershil C. Op de foto links zijn Peter Roest, Co Verhoeven en Jan van
Bergeijk herkenbaar. Op de foto rechts kijkt Henk Eenkhoorn naar de fotograaf en staat Henk de Ruiter gebogen.
De DE-combinatie wordt onder leiding van Thijmen de Koster weer kampioen. In mei 1974 neemt Jack op 't Hof de trainingen van de jongste leden op zich. Op woensdagmiddag neemt hij zowel de E als de DE-combinatie onder handen. Voor de jeugd wordt het seizoen op 8 juni afgesloten met een uitstapje naar Geldrop en Bobbejaanland in BelgiŽ.

Rechts: Piershil DE - Seizoen 1973-1974.

Staand vlnr: Henk vd Heuvel, Renť Schieving, Han Slooter, Rini Burger, Jan-Cees Hordijk en Ed Adriaansen.

Zittend vlnr: Renť van Bree, Cees vd Hoeven, Leendert Boekee, Fred van Amen, Peter vd Heiden, Arie Sneep en Harry Groenendijk.

Klik Hier voor een vergroting.

Actiefoto's uit de wedstrijd Piershil DE - Hekelingen DE. Op de foto links lost Henk van den Heuvel een schot.
Op de foto rechts zijn drie Piershilspelers herkenbaar: Ed Adriaansen, Henk van den Heuvel en Rini Burger.

Archief

Afscheid spelers

Leen neemt zijn afscheidsbloemen in ontvangst van DE-speler Henk van den Heuvel. Jan (rechts) beseft dat het voorbij is.

Aan het einde van het seizoen nemen niet alleen Wim Poldervaart (Goudswaardse Boys), Leen Achterberg (NBSVV) en Jelle den Tuiner (NBSVV) afscheid van de vereniging. Leen van 't Hof, die tijdens het seizoen zijn trainersdiploma-D heeft behaald, gaat als trainer aan de slag bij Vierpolders. Het eerste elftal raakt nog een belangrijke pion kwijt. Jan Achterberg, die al vanaf de heroprichting in het eerste elftal speelt, moet door een slepende blessure zijn carriŤre in het eerste elftal beŽindigen. Op 15 juni 1974 spelen zij hun laatste wedstrijd in Piershil tegen NBSVV 1.

Archief

Totaalvoetbal

Aan het eind van de rit maakt iedereen zich weer op voor een voetballoze zomer. Hoewel......op de dag dat in Piershil afscheid wordt genomen van enkele spelers begint er in Hannover een sprookje. Het Nederlands elftal begint om 18.00 uur aan het WK-voetbal met een wedstrijd tegen Uruguay. Voetballiefhebbers uit de hele wereld vallen bijna van hun stoel bij het aanschouwen van deze wedstrijd. Nederland hanteert een niet eerder vertoond speltype. De spelers zijn helemaal niet plaatsgebonden maar bezetten altijd noodzakelijk geachte posities. Het team bezit all-rounders die talent en werklust ťťn maken. De buitengewone verzameling van getalenteerde spelers brengt de wereld in extase met....totaalvoetbal!

Rechts en boven: de gekste slaat toe in Nederland.

Tijdens de tweede wedstrijd, tegen Zweden, slaat de gekte toe in Nederland. Oranjesupporters vertrekken massaal naar Duitsland en de rest van de bevolking zit voor de televisie; de verkoop van kleurentelevisies stijgt explosief. Tijdens dit duel ontstaat ook de gewoonte om de spelers met het zingen van het Wilhelmus aan te moedigen. "Niederlande" is de smaakmaker van het toernooi en ook de penalty's van Johan Neeskens worden een begrip. Het hoogtepunt van de zegetocht wordt op 3 juli 1974 in het Westfalenstadion van Dortmund bereikt wanneer een in het wit gestoken Nederlands elftal het opneemt tegen BraziliŽ. Ook de regerend wereldkampioen wordt met totaalvoetbal van de mat geveegd door Oranje. Aan de hand van maestro Johan Cruijff worden de Brazilianen als beginnelingen te kijk gezet zodat Nederland zich kan opmaken voor de bekroning in het Olympiastadion van MŁnchen op 7 juli 1974.

De tegenstander in de finale is de thuisploeg West-Duitsland. Dit team is opgebouwd rondom een kern van zes spelers van Bayern MŁnchen dat maar enkele weken eerder de wereldheerschappij van Ajax heeft overgenomen in het clubvoetbal. Ook Duitsland heeft dus vedetten in zijn elftal maar niemand in Nederland twijfelt aan een goede afloop. Zonder dat de Duitsers de bal maar hebben aangeraakt komt Nederland al snel op een 1-0 voorsprong doordat Johan Neeskens een penalty achter Sepp Maier schiet. Te snel, naar later blijkt. In de vijfentwintigste minuut maakt Bernd HŲlzenbein een prachtige theatrale duik in het 16-meter gebied om een penalty te forceren. Scheidsrechter Jack Taylor trapt erin en het wordt 1-1 door Paul Breitner. Nederland haalt bij lange na zijn niveau niet en de Duitsers weten daar wel raad mee.

Johan Neeskens vanaf de stip: 0-1.

Het is de spits van Bayern MŁnchen, "der Bomber" Gerd MŁller die het Nederlandse sprookje in de 43ste minuut uitblaast. De televisieverslaggever Herman Kuiphof verwoordt met zijn uitroep "zijn we er toch ingetuind!" het afgrijzen van de Nederlandse televisiekijker. Het onoverwinnelijk geachte Nederlands elftal verliest de finale en druipt af terwijl "Kaiser" Franz Beckenbauer de cup omhoog tilt. Drie dagen later wordt de olieboycot door de Arabische landen officieel beŽindigd. Het interesseert niemand ene zier. We zijn kotsmisselijk en ontroostbaar.

Archief

Seizoen loopt ten einde

De klaverjasvereniging kan met het bestuur geen overeenstemming bereiken over een vaste speelavond. De vrijdagavond is voor het bestuur onbespreekbaar en dus besluiten de kaarters uit te wijken naar cafť 't Lantaarntje in de Voorstraat. Aan het einde van het seizoen gaat het cafť echter dicht en wordt het verzoek ingediend weer in de kantine te mogen wedstrijdkaarten. Al snel blijkt dat de nieuwe eigenaren van het cafť, Wim en Annie Bisdom, de kaarters ook graag houden en zodoende blijft het thuishonk van de kaartclub in de Voorstraat van Piershil. Nog voor het seizoen eindigt worden de keuken in de kantine en de scheidsrechterskamer opnieuw betegeld. Voor het eerst worden er ook promotieartikelen verkocht. Er worden pennen en stickers aan de man gebracht en de opbrengst is bestemd voor de jeugdafdeling. Wat betreft het trainingsveld komt er slecht nieuws binnen. Wanneer Cor Veerman het voorstel doet om het veld tijdens de zomer te draineren blijkt, wanneer de gemeente om een financiŽle tegemoetkoming wordt gevraagd, dat we het veldje kwijtraken. De nieuwe loods van uienhandel van Hal zal in de nabije toekomst op die locatie verrijzen.

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 1973-1974

Seizoen 1973-1974
Deel 4.4 - De oliecrisis