Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1972-1973 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1972-1973
Deel 4.3 - Wat een kampioen!

Archief

Ledenvergadering - Bestuur

In juni 1972, tijdens de algemene ledenvergadering, wijzigt het bestuur maar op één plaats. Jaap vd Heiden neemt de plek in van A. vd Waal zodat het bestuur voor seizoen 1972-1973 de volgende samenstelling kent: C. van Etten (voorzitter), J. Kok (penningmeester), T. de Koster Sr. (secretaris), K. Veerman (juniorensecretaris), H. van Hal Sr. (commissaris en tweede voorzitter), J. vd Heiden (commissaris), L.J. van Gameren (commissaris en tweede secretaris), W. Oudenaarden (commissaris en tweede penningmeester) en L.J. vd Burgh (commissaris en tweede juniorensecretaris).

Archief

Een laatste blik op de oude kantine

Rechts: Adri Kok maait het gras,
op de achtergrond twee kantines!

In de zomermaanden is hard gewerkt door het bouwteam. De oude kantine komt meer en meer in de schaduw te staan van het nieuwe clubgebouw van VV Piershil. Terwijl terreinknecht Adri Kok onverstoorbaar het gras maait worden er al plannen gemaakt over de afbraak van het oude gebouw en de opening van het nieuwe gebouw. Uiteindelijk zijn de totale kosten van de bouw van de kantine uitgekomen op 150.000 gulden. Nadat de politie uit een melkbus de winnaar tevoorschijn heeft getoverd van de verloting staat niets de opening van het nieuwe clubgebouw meer in de weg.

Archief

Opening nieuwe clubgebouw

Er wordt gekozen voor 14 oktober 1972 als datum van officiële opening. De oude kantine wordt te koop aangeboden en wordt uiteindelijk voor fl. 200,- verkocht. De oude kleedruimte gaat voor een bedrag van fl. 1250,- naar NBSVV te Nieuw-Beijerland. De inboedel is verkocht en ook het oude tafelvoetbalspel zal niet in de nieuwe kantine terugkeren. Aan het begin van het seizoen zijn zo'n 400 obligaties verkocht en door de inspanningen van Cors van Etten en Leen vd Burgh, die de obligaties huis aan huis aan de man brengen, wordt dit aantal zelfs nog wat groter.

Links: De trekking van de winnaars van een loterij
t.b.v. het nieuwe clubgebouw. De politie wordt
gecontroleerd door Cors van Etten (r).

Op zaterdag 14 oktober 1972 is het dan zover, het gebouw wordt officieel geopend. Om 10.30 uur vindt er een receptie voor genodigden plaats. De bezoekers worden in de hal ontvangen door de heren vd Burgh en Oudenaarden en tekenen het receptieboek in de hal. Ceremoniemeester Jan Kok voert het woord en leidt de opening in goede banen. Verstopt achter vlaggen wacht het bord dat door burgemeester Vries mag worden onthuld. Onder luid applaus wordt het bord onthuld dat de volgende tekst bevat: "Werkers aan dit huis: Heb hulde, Omdat U zelf Uw wens vervulde!". Om 18.00 uur sluit de kantine voor het eerst haar deuren. Om 19.30 uur gaat de kantine alweer open en volgt een feestavond voor genodigden. Hierdoor krijgt de opening een exclusief karakter en gezien de tekst op het bord zijn veel "werkers" verontwaardigd. Juist zij, die ontelbare uren hebben gestoken in de totstandkoming van dit prachtige gebouw, hebben geen uitnodiging ontvangen voor deze feestelijke dag. Op 14 oktober 1972, tijdens het besloten feest in de kantine, vieren enkelen van hen een eigen feestje in een café in Nieuw-Beijerland. De blijdschap overheerst, want met vereende krachten is een jarenlange droom gerealiseerd.

Rechts: de openingsceremonie.

 

Boven: Burgemeester Vries onthult het bord.

Links: de vlag wordt ondersteund door
Cors van Etten (l) en Thijmen de Koster (r).

Onder: Het nieuw clubgebouw, opgeleverd!

Archief

Voorbeschouwing voetbalseizoen

Piershil 1 heeft dit seizoen ambitieuze plannen. In de vierde klasse D is Piershil van meet af aan, samen met Maasdam, favoriet voor de titel. Trainer Jan vd Berg krijgt het team, na een nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Asperen, snel op de rails en door zeven opeenvolgende overwinningen nestelt Piershil zich stevig aan de kop van de ranglijst. Bram Bokhout, verzorger en gediplomeerd sportmasseur, krijgt de beschikking over een brancard met toebehoren. Ook krijgt hij toestemming om het scheidsrechtershok te gebruiken als massageruimte.

Voor het eerst sedert de heroprichting in 1959 ontbreekt Adri Groenenberg bijna het gehele seizoen in het eerste elftal van Piershil. Zijn carrière zit erop en hij verzoekt het bestuur een afscheidswedstrijd te organiseren tussen een door hem samengesteld team en een team dat door het bestuur kan worden vastgesteld. Zijn verzoek wordt afgewezen "omdat dit te veel moeilijkheden met zich meebrengt". Adri krijgt daardoor niet het afscheid wat hij volgens velen verdient. De scherpschutter van Piershil, verantwoordelijk voor liefst 131 treffers in ons eerste elftal, werd in dertien seizoenen zesmaal topscorer van Piershil 1.

Archief

Spelregelquiz

Op 27 november 1972 wordt er voor de jeugd een spelregelquiz in de kantine georganiseerd. Onder leiding van Leen van 't Hof mogen alle aanwezigen (er zijn ook ouderen aanwezig) laten zien hoeveel verstand ze hebben van de spelregels van het edele voetbalspel. Van de 50 maximale punten scoren Leen van Gameren en Wim Oudenaarden er 44, terwijl pupil Henk van den Heuvel niet verder komt dan 15 punten.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd - Disco

Speciaal voor de jeugdelftallen worden er reserveshirts aangeschaft en de juniorensecretaris Veerman zorgt er voor dat er ook een verzorgingstas wordt aangeschaft. Klaas Veerman maakt zich binnen het bestuur ook sterk voor het organiseren van een discoavond voor de jeugd. Het bestuur is niet bijster enthousiast, maar nadat Klaas ook toestemming krijgt van de gemeente gaat men schoorvoetend overstag. Het dansfeest in januari 1973 is dermate geslaagd, dat op vrijdag 2 maart alweer de tweede discoavond wordt georganiseerd! De jeugd swingt tussen 19.00 uur en 23.00 uur weer dat het een lieve lust is.

Piershil DE aan het einde van
het seizoen 1972-1973.

Staand vlnr: Joost Bol, Cees vd Hoeven, Harry Groenendijk, Jan Pouwe, Rinie Burger, Peter vd Heiden, Henk vd Heuvel en Hans vd Hoeven.

Zittend vlnr: Ad Schelling, Leo Roest, Juliaan van Drunen, Harry van Koten, René van Bree, Jan van Koten, Jan-Cees Hordijk, Arwin de Koning en Fred van Amen.

De jeugd van Piershil neemt dit seizoen met drie elftallen deel aan de competitie. Zowel de A-junioren als de C-junioren beschikken over 13 spelers. Beide teams spelen een moeilijke competitie en eindigen onderaan de ranglijst. De jongste jeugd van Piershil, uitkomend in een DE-team, weet wederom het kampioenschap te veroveren.

Archief

Evenementen - Activiteiten - Organisatie

Na de perikelen omtrent het beheer van de kantine wordt T. de Koster Sr. voor een periode van 1 jaar aangesteld als beheerder. Om herhaling van alle problemen te voorkomen wordt een kascontrolecommissie aangesteld bestaande uit een bestuurslid, een lid en een rustend lid. Dit eerste jaar worden de boeken gecontroleerd en in orde bevonden door W. Oudenaarden, A. Achterberg en G. van Elburg. Na klachten van bezoekers besluit het bestuur er op toe te zien dat het publiek tijdens de wedstrijden achter de afrastering blijft en Gerard den Hollander krijgt het verzoek zijn hond voortaan aan te lijnen. Langs het veld worden nieuwe afrasteringpalen gezet en de netten op het trainingsveld worden vervangen door gaas. Op 22 en 23 december 1972 vinden de boutavonden plaats, ditmaal voor het eerst in onze eigen kantine. Op 24 januari 1973 wordt er een klaverjasvereniging opgericht op initiatief van J. Hoek en C. Roest. Het bestuur van deze vereniging, die financieel zelfstandig opereert, bestaat uit K. Bouman, G. den Hollander en G. van Elburg. De vereniging heeft al spoedig 40 leden. Op 26 januari 1973 vindt de jaarlijkse feestavond plaats. Mede door een zeer geslaagd optreden van toneelvereniging "Da Capo" wordt de avond weer een groot succes. Omdat de vereniging nog steeds krap bij kas zit worden de contributies verhoogd en zal er in de kantine op worden aangedrongen contant te betalen.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Senioren

In januari 1973 kijkt het bestuur terug op een moeilijk jaar. Men spreekt de hoop uit, dat het dit jaar wat rustiger wordt. Trainer vd Berg heeft als eerste trainer bij Piershil zelf de volmacht om de opstelling van het eerste elftal te maken. Na de bekeruitschakeling, traditioneel in de eerste ronde, tegen RVVH en twee gelijkspelen en een nederlaag in de competitie wordt bestuurslid Leen van Gameren benoemd als assistent van de trainer bij het maken van de opstelling. Nog voordat de maatregel ingaat, gaat het eerste door met wat het al zo vaak gedaan heeft dit seizoen: winnen. Het vertouwen in de trainer keert snel terug en hem wordt een nieuw contract voor twee seizoenen aangeboden, hetgeen hij accepteert.

Links: Jan vd Berg blijft.

Bij de lagere seniorenelftallen wordt de opstelling gemaakt door elftalcommissaris H. de Wit onder toezicht van W. Oudenaarden en J. vd Heiden. Vooral de opkomst op de trainingsavonden is een doorn in het oog van het bestuur. Trainer vd Berg en verzorger Bokhout leggen in het clubblad het belang van de trainingsavonden uit. Piershil 2 speelt dit seizoen in de reserve tweede klasse C en weet op een mooie derde plaats te eindigen. Piershil 3 (reserve derde klasse C) en Piershil 4 (reserve derde klasse T) doen het een stuk minder en eindigen beiden in de onderste regionen. Toch weet het derde elftal enkele mooie zeges te boeken, getuige onderstaande verslagen. De leider van het derde, G. van Nes, stopt aan het einde van het seizoen met zijn leiderschap.
19 mei 1973: Piershil 3 - NBSVV 5: 9-2. "Een sterk Piershil dat met de rust een 6-0 voorsprong had genomen. Een grote schutter was W. Poldervaart, die de meeste doelpunten op z'n naam bracht. Na rust dachten ze er ietwat lichter over en lieten ze een paar doelpunten toe".
26 mei 1973: SHO 8 - Piershil 3: 10-3. "Zo goed als het de ene week draaide, zat nu alles tegen. Maar SHO was bijzonder sterk voor de dag gekomen. Jammer voor keeper Nico van Bergeijk, die wegens verhuizen, z'n laatste wedstrijd in het doel gestaan heeft. Bedankt Nico, en veel succes. Maar dat je toch nog eens aan Piershil terugdenkt, zo van Het was een leuke tijd".
29 mei 1973: Puttershoek 5 - Piershil 4: 2-3. "Piershil kwam al vlug met 1-0 achter te staan, maar door hard werken wisten ze toch, door een doelpunt van T. de Reus met de rust gelijk te komen. Na de thee kwamen we weer achter te staan, maar nu was het P. vd Ree die gelijk maakte. Nu werd er nog harder voor gevochten en dit bracht het tot een 3-2 overwinning door een doelpunt van E. Oosterwaal".
16 juni 1973: ZBVH 4 - Piershil 3: 1-7. "Zuid-Beijerland hielp Piershil zelf aan het eerste doelpunt. W. vd Waal en W. Oudenaarden namen de volgende voor hun rekening, voor ZBVH tegen kon scoren, door een misverstand van keeper A. Groenenberg en H. Sneep. Doch voor de rust maakte P. de Haan er met een solo toch nog 4-1 van. Na de rust wilden ze ook nog wel een doelpunt maken. Nadat ze verschillende malen buitenspel hadden gestaan kon W. Oudenaarden scoren. Voor 6 en 7 meldde W. vd Waal zich, daar het laatste doelpunt van T. de Reus netjes afgegeven was".
20 juni 1973: Puttershoek 3 - Piershil 4: 1-1. "Een pittige wedstrijd, maar Piershil begon goed door een mooi doelpunt van E. Oosterwaal. Jammer dat het nog voor de rust gelijk werd. In de tweede helft waren de ploegen aan elkaar gewaagd en kon de achterhoede, met vooral P. van Amen de stand gelijk houden, wat wel de juiste verhouding was".

Archief

Piershil 1 kampioen

Eind januari staat het cruciale treffen tussen Piershil 1 en Maasdam 1 op het programma. Piershil staat eerste met 1 verliespunt minder dan Maasdam. De wedstrijd eindigt in een gelijkspel zodat het wachten is op een misstap van één van deze clubs. Piershil speelt eerst uit tegen Arkel en dan uit tegen GJS. Beide duels worden bezocht door een kleine maar zeer luidruchtige supportersschare van Piershil. Beide duels worden gewonnen en in de kantine van zowel Arkel als van GJS is het na afloop een dolle boel.
Luidruchtig wordt het overwinningslied ingezet door spelers en supporters en iedereen zingt mee. Van GJS bereikt het bestuur later de klacht dat er nogal wat glazen uit hun kantine zijn verdwenen! Nadat ook de thuiswedstrijd tegen ASH wordt gewonnen is een gelijkspel tegen Meerkerk voldoende voor de titel. Het kampioenschap wordt in stijl binnengehaald door een klinkende 4-1 zege. Op 31 maart 1973 gaat de vlag in top: Piershil is kampioen!

Archief

Kampioensreceptie - onderscheidingen
De kampioensreceptie op 14 april 1973 lijkt in het gedrang te komen doordat Piershil 1 op deze dag zijn laatste competitiewedstrijd moet spelen. Het duel tegen WNC werd een week eerder afgelast waardoor de competite pas op 14 april wordt afgesloten. Piershil 2 neemt de plaats in van het eerste en verliest, na een leuke wedstrijd, met 5-3 van het eerste elftal van WNC. De druk bezochte receptie in het nieuwe clubgebouw duurt tot in de kleine uurtjes. De spelers en de trainer worden gefeliciteerd en gecomplimenteerd door o.a. burgemeester Vries. Onder de sprekers zijn ook KNVB-vertegenwoordiger E. Roelfzema, scheidsrechter M. Letterman en SHO-voorzitter A. Baars, die een warm pleidooi houdt voor een tweede veld voor Piershil; één van de grootste wensen die er bij de club van voorzitter van Etten nog leeft.

Wederom topschutter: Karel Snijders.

Karel Snijders wordt, doordat hij 19 keer het doel heeft getroffen, voor de derde keer op rij gekroond tot topschutter van de Hoekschewaard. Op 11 mei 1973 vindt de grote feestavond plaats ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap. Alle spelers ontvangen een mooie sporttas en een herinneringsmedaille. Ook de spelersvrouwen worden niet vergeten en ontvangen een mooie bos bloemen. Aanvoerder Jan Achterberg ontvangt van de harde supporterskern een gouden ring met inscriptie: P. '59-'73. Bovendien ontvangen alle spelers een trainingspak met daarop voor het eerst reclame! De heren vd Lagemaat en van Hal hebben de rode pakken laten voorzien van hun bedrijfsnamen en reiken deze uit aan de selectie.

Piershil 1, trots poserend met de nieuwe trainingspakken.

 

Staand vlnr: Dirk Snijders, Leen van Gameren (grensrechter), Ad Bos, Frans van Erkel, Leen van 't Hof, Hans Groenenberg, Wim Buitendijk, Jan Achterberg, sponsor vd Lagemaat en Wim Achterberg.

Zittend vlnr: Henk Thalen, Jaap Rupsam, Karel Snijders, Adrie van Prooijen, Arie Sneep, Adrie Achterberg en Henk Groenenberg.

 

Klik Hier voor een vergroting.

Archief

Seizoen loopt ten einde

Na alle vreugde zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer in volle gang gezet. De dug-outs langs het veld worden wat vergroot zodat er wat meer ruimte is voor de spelers en de begeleiding. Het ziet er naar uit dat er voorlopig nog geen tweede voetbalveld in Piershil komt. Een groot aantal omwonenden heeft namelijk bezwaar gemaakt tegen het ontwerp-bestemmingsplan "Sportterrein", dat het mogelijk moest maken om ten zuiden van het bestaande terrein een tweede veld aan te leggen. Op dit terrein wordt momenteel door een aantal Piershillenaars druk getuinierd. Ondanks deze teleurstelling concentreren de inspanningen van het bestuur zich op een probleem wat veel dringender is: geldgebrek. Om de clubkas te spekken wordt besloten om een grote bazaar te organiseren. Op 1 en 2 juni vindt de grote bazaar plaats in de loods van uienbedrijf van Hal. Er is veel drukte in de schiettent, in de ballentent, bij het sjoelen, in de enveloppentent, bij het grabbelen, bij het naam raden van een pop, bij het horlogespel, bij de prijzenboom en bij het rad van avontuur.

De bazaar wordt verder opgeluisterd door de ponyclub Willem Friso uit Maasdam en door Crescendo uit Zuid-Beijerland die een prachtige show, compleet met drumband en majorettes, geeft. De winst bedraagt ruim drieduizend gulden zodat de financiële nood minder acuut is. Na een opwindend seizoen start de zomervakantie en gaan de voetbalschoenen in het vet.

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 1972-1973

Seizoen 1972-1973
Deel 4.3 - Wat een kampioen!