Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1971-1972 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1971-1972
Deel 4.2 - Een kantine van steen

Archief

Ledenvergadering - Bestuur

Op de algemene ledenvergadering op 19 juni 1971 draagt Felix Rozendaal de voorzittershamer over aan Cors van Etten. Oud-voorzitter Rozendaal kijkt tijdens zijn afscheidsspeech terug op drie prettige jaren en roemt de eensgezindheid en hulpvaardigheid van zijn medebestuursleden en de leden van VV Piershil. In het bijzonder wordt Adrie Kok door hem geprezen vanwege zijn inspanningen voor de vereniging. Ook Jaap de Koning verlaat het bestuur en Wim Oudenaarden volgt hem op. Als laatste neemt ook Henk van Hal Sr. plaats in het bestuur. Het bestuur voor seizoen 1971-1972 kent de volgende samenstelling: C. van Etten (voorzitter), J. Kok (penningmeester), T. de Koster Sr. (secretaris), K. Veerman (juniorensecretaris), H. van Hal Sr. (commissaris en tweede voorzitter), A. vd Waal (commissaris), L.J. van Gameren (commissaris en tweede secretaris), W. Oudenaarden (commissaris en tweede penningmeester) en L.J. vd Burgh (commissaris en tweede juniorensecretaris).

Archief

Verbeteringen aan complex

Ook dit seizoen wordt er weer hard gewerkt aan diverse verbeteringen. Rondom het veld wordt een tegelpad aangelegd zodat de toeschouwers bij slecht weer niet langer in een modderpoel hoeven te staan. Toon de Man voorziet de kantine van een nieuwe verflaag en op verzoek van de trainer (en de reserves) worden de reservebanken van een overkapping voorzien. Enkele reclameborden blijken alweer versleten te zijn en worden vervangen. Het trainingsveld wordt voorzien van vangnetten die door bestuurslid van de Burgh in Scheveningen zijn opgehaald. Er wordt een nieuwe grasmaaimachine aangeschaft en ook een aanhangwagentje voor de tractor.

 

Voor de tractor wordt een berging getimmerd en een lichtmast op het trainingsveld moet, vanwege de nieuwbouw van de firma van Hal, enkele meters worden verplaatst. In de krant wordt vol lof gesproken over al deze bedrijvigheid: "Piershil kan er als vereniging best komen"!

Archief

Voorbeschouwing voetbalseizoen

Piershil 1 komt dit seizoen uit in de vierde klasse C en trainer vd Berg ziet goede kansen voor een hoge klassering. Piershil speelt dit seizoen streekderby's tegen ZBVH, Maasdam en Heinenoord. In de voorbereiding wordt gespeeld tegen Strijen (in het kader van de nederlaagserie die nog niet was afgesloten vorig seizoen) en de uitslag, 1-1, baart weinig opzien. Dat in tegenstelling tot het spel zelf. In de krant wordt schande gesproken van deze wedstrijd en men stelt dat beide teams bij zichzelf ten rade moeten gaan omdat het anders treurig gesteld is met het amateurvoetbal. Piershil 1 is weer versterkt met Henk Groenenberg Lzn., die in mei 1971 is teruggekeerd van SHO. De elftalcommissie, belast met het maken van de opstellingen in samenspraak met de trainers, bestaat dit seizoen uit Wim vd Jagt en Huug de Wit. Bram Bokhout is verzorger en is begonnen met zijn opleiding tot gediplomeerd sportmasseur. Het eerste elftal reist dit seizoen met eigen vervoer (binnen de Hoekse Waard) en met vervoersbedrijf Ringelberg (de overige wedstrijden).

Archief

Bouw nieuwe kantine

Op 13 september 1971 springt het bestuur een gat in de lucht. De Gemeente laat schriftelijk weten dat er met de bouw van de nieuwe kantine mag worden begonnen. Het project dient te worden uitgevoerd onder toezicht van de technische dienst "de Hoekse Waard". De heren Hagoort en vd Staaij zullen als opzichters fungeren. Reeds op 20 en 21 september zet Hagoort met enkele medewerkers het gebouw uit. Op 23 september worden de officile documenten betreffende de grondoverdracht getekend en op 24 september gaat de eerste spade de grond in. Loco-burgemeester P. Vink neemt met een grijper een forse hap uit de grond en de bouw is officieel gestart.

Loco-burgemeester P. Vink geeft het startsignaal.

Meteen daarop starten de graafwerkzaamheden voor de fundering, er is geen tijd te verliezen. De fundering, de riolering en de vloeren moeten nog voor de winter klaar zijn. Uiteindelijk moet een clubgebouw verrijzen dat twee keer zo groot is dan het huidige en het geheel zal van vier kleedkamers worden voorzien. De totale bouw kost ongeveer fl. 135.000,-.

Met vereende krachten worden de graafwerkzaamheden in rap tempo volbracht.

Archief

Heineken: een juiste keuze - Subsidies en kredieten
In december 1971 wordt na maandenlange onderhandelingen de knoop doorgehakt. In de kantine van VV Piershil zal voortaan Heineken's bier worden verkocht. Na talloze vergaderingen en gesprekken met de vertegenwoordigers blijkt Heineken financieel gezien voor de vereniging de beste optie. Vooral de eis van Oranjeboom van een langdurig contract (10 jaar) maakt de beslissing uiteindelijk eenvoudig. Nadat de beslissing is gevallen verzucht bestuurslid Klaas Veerman tijdens de bestuursvergadering veelzeggend "dit is gelukkig achter de rug". De keuze blijkt al enkele weken later een zeer juiste te zijn geweest. Na de start van de bouwactiviteiten staat dit seizoen meer dan ooit in het teken van geld. De bazaar en de bouwsteenactie hebben ruim fl. 8000,- opgebracht maar dat is nog lang niet voldoende. Bij verschillende instanties wordt subsidie aangevraagd. Van de NSF ontvangt de vereniging fl. 17.000,- en van de Sportraad krijgt Piershil, op advies van Gedeputeerde Staten, een bedrag van fl. 10.000,- toegekend.

Omdat de subsidies pas volledig worden uitbetaald op het moment dat het gebouw er werkelijk staat wordt besloten om een obligatieplan te lanceren. De vereniging ontvangt toestemming om voor maximaal fl. 20.000 aan obligaties ( fl. 25,-) te verspreiden. Ook vinden er tal van andere activiteiten plaats om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Door G. van Elburg worden bingo-avonden georganiseerd, er zijn weer boutavonden in december (opbrengst fl. 1631,15), er is prijsklaverjassen in december en bij alle thuiswedstrijden van Piershil 1 vindt een verloting plaats (opbrengst ruim fl. 3000,-).
Voorts verkoopt de damesvereniging oliebollen (opbrengst fl. 350,-) en met Pasen draait nogmaals het rad van avontuur (opbrengst fl. 557,33). In november 1971 heeft de vereniging een meevaller. Er zijn 19 Piershilse winnaars in de Sporttoto, n deelnemer heeft zelfs alle 13 uitslagen juist voorspeld. Hoewel het prijzengeld door het grote aantal winnaars wat tegenvalt ontvangt de club als premie een bedrag van fl. 825,-.  Toch is er nog steeds geen geld genoeg.

Rechts: subsidie van de Provinciale Sportraad Zuid-Holland.

Het bestuur besluit een lening aan te vragen bij de KNVB. De voorwaarden hiertoe zijn echter zo streng dat men daar vanaf ziet. Het bestuur trekt de stoute schoenen aan en klopt aan bij de heren Kloppert en Kruithof, vertegenwoordigers van Heineken. Binnen de kortste keren laat de brouwerij weten dat we fl. 15.000 kunnen lenen tegen gunstige voorwaarden.

Archief

Clubblad - Vrouwenclub - Damesvoetbal?

De redactie van het clubblad wordt dit seizoen gevoerd door Cees Buitendijk en Leen van 't Hof (die er in december 1971 mee stopt). De typiste, M. Verhorst, krijgt versterking van T. Kersten en C. Sterrenberg. Het stencilwerk wordt verzorgd door Hans Groenenberg en Thijmen de Koster jr. Dit seizoen wordt ook een heuse vrouwenclub opgericht. De doelstelling luidt: het op alle mogelijke manieren steunen van de vereniging en iedereen de mogelijkheid bieden om onder begeleiding een uurtje per week te trimmen. De eerste trimavond wordt door 17 dames bezocht. Het bestuur ontvangt ook een schrijven van een aantal dames die een voetbalelftal willen starten. Het bestuur besluit het verzoek in beraad te nemen.

Links: het verzoek van Piershilse jongedames.

Archief

Evenementen - Activiteiten

Op de jaarlijkse feestavond op 14 januari 1972 is er weer een optreden van het Maastrio en ook Da Capo verzorgt weer een optreden. Dokter Tol, nog steeds belast met de sportkeuringen, ontvangt van de club als dank een heerlijke fles cognac. Wat betreft het beheer van de kantine lopen de gemoederen hoog op binnen de vereniging. Wanneer blijkt dat de gevoerde boekhouding onoverzichtelijk is komt er een commissie van onderzoek, een subcommissie van onderzoek en een buitengewone ledenvergadering aan te pas om uiteindelijk het tijdelijk beheer over te dragen aan T. de Koster sr. Dit seizoen is voor het eerst, op verzoek van enkele leden, de kantine op 1 januari geopend. Vanaf 16.00 uur brengen de leden in een drukbezochte kantine hun heilwensen aan elkaar over. Het is zo gezellig, dat het bestuur besluit dit volgend jaar weer te doen. Het doelpuntenfonds, ooit begonnen door Bas vd Waal en Gerrit Bijl toen er geld nodig was, wordt nieuw leven ingeblazen. Er wordt actief gezocht om het ledenaantal van 68 uit te breiden. De leden betalen overigens fl. 0,10 per competitiedoelpunt van Piershil 1 aan het fonds. De beheerders van het fonds zoeken ieder jaar een leuke bestemming voor het geld. Dit seizoen wordt de opbrengst uiteraard voor de kantinebouw aangewend.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Senioren

Naast het eerste elftal komen er dit seizoen nog drie andere senioren teams uit in competitieverband. Piershil 2 komt uit in de reserve tweede klasse C en eindigt in de subtop. Het derde elftal, onder leiding van Wil Veerman, speelt in de reserve derde klasse Q van de afdeling Rotterdam. Na de degradatie van vorig seizoen gaat het nu een stuk beter en uiteindelijk eindigt het derde op de vijfde plaats. Het vierde elftal komt uit in de reserve derde klasse V, maar door de slechte opkomst wordt reeds in oktober dit elftal teruggetrokken uit de competitie.

De lagere elftallen trainen dit seizoen op vrijdagavond, althans dat is de bedoeling. Na drie vrijdagen met hele matige opkomst verhuist de trainingsavond weer naar donderdag. In december 1971 ontvangt het bestuur een bijzonder verzoek van de KNVB. Hoewel Piershil was vrijgeloot voor de eerste ronde van het bekertoernooi wordt verzocht om tegen Hoek aan te treden. Uiteraard willigt het bestuur dit verzoek in en op 4 december 1971 speelt Piershil tegen Hoek. De gasten uit Zeeuw Vlaanderen weten met 0-2 te winnen zodat Piershil wederom in de eerste ronde is uitgeschakeld.

Piershil 1 sluit het seizoen af op een tweede plaats achter het ongenaakbare Rozenburg. Karel Snijders is ook dit seizoen, ditmaal met 16 treffers, weer topscorer van de Hoeksewaard. Het contract met trainer vd Berg wordt met 1 seizoen verlengd. Op verzoek van de trainer mag hij voortaan zelf de opstelling bepalen. De elftalcommissie houdt zich alleen nog bezig met de opstellingen van de lagere elftallen. Voor het eerst worden dit seizoen spelers, die uit het veld zijn gestuurd door het bestuur geschorst in afwachting van de uitspraak van de voetbalbond. Wim Achterberg, die er tijdens Den Bommel 2 - Piershil 2 uitgestuurd wordt, heeft de primeur. Hoewel in het verweerschrift van het bestuur aan de KNVB vermeld staat dat het op Den Bommel altijd wat is, legt het bestuur hem alvast een schorsing van twee wedstrijden op. Ook Rien Snijders krijgt een schorsing van twee wedstrijden aan de broek, omdat hij niet reserve wil staan bij Hardinxveld 1 - Piershil 1.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Jeugd - Jeugdreisje

Het B-elftal wordt getraind door Jaap Rupsam en komt uit in klasse B12 en doet het helemaal niet slecht. Het team, dat bestaat uit jongens als Albert de Heer, Dick Doolaard, Jan vd Heiden, Piet en Dik Burger, Arjan vd Graaf, Koos Hoogink, Ad Wols, Wim Boot en Theo van Rossum eindigt op een mooie derde plaats. Aan het einde van het seizoen neemt Piershil B deel aan het Elias Smit toernooi van SHO en weet daar het B3-toernooi winnend af te sluiten. De C-junioren van Piershil, getraind door Adri Achterberg, doen het nog beter. In de klasse C2 weet dit team onder leiding van Piet Verhulp  (met o.a. Arie van Brakel, Wim Boot (ook B-Junior), Gerard Verhulp, Peter Roest en Bas van Gameren) na een spannende competitie de titel voor zich op te eisen. De aspiranten, getraind door Thijmen de Koster jr. spannen bij de jeugd dit seizoen de kroon. Met spelers als Hans vd Hoeven, Rien Burger, Henk vd Heuvel, Joost Bol, Kees Stolk en Peter vd Heiden weten zowel de winter- als de zomercompetitie als kampioen af te sluiten. Enkele uitslagen uit beide competities: NSVV - Piershil 0-2, Goudswaarde Boys - Piershil 1-3,  ZBVH - Piershil 0-6, Piershil - ZBVH 4-0, Piershil - SHO 4-0, Piershil - Zinkwegse Boys 4-0, SHO - Piershil 0-12, Zinkwegse Boys - Piershil 0-3 en Piershil - Maasdam 5-0. En wedstrijd wordt verloren dit seizoen. Om disciplinaire redenen staan een aantal dragende spelers reserve in de thuiswedstrijd tegen Goudswaardse Boys. De gasten weten dit gebaar op waarde in te schatten en winnen met 0-5. Aan het einde van het seizoen maakt de jeugdafdeling een uitstapje naar Brabant, waar eerst tegen Kogelvangers in Willemstad wordt gespeeld en later het dierenpark in Hilvarenbeek wordt bezocht.

Archief

Bouw kantine - Gips

De bouwactiviteiten gaan intussen in volle vaart verder. Naast de gipsblokken staat dit seizoen ook in het teken van de gipsklompen. Rens Abresch, C-junior, breekt zijn enkel op 14 augustus 1971 tijdens een vriendschappelijk duel in en tegen Heerjansdam. Wat later in het seizoen loopt ook jeugdspeler Bas Koesveld een beenbreuk op na een botsing met een tegenstander. De derde die dit seizoen gips krijgt aangemeten is Thijmen de Koster sr. De secretaris krijgt tijdens de bouwactiviteiten een voorhamer op z'n voet.

De bouw vordert gestaag.

Archief

Seizoen loopt ten einde

Het gehele seizoen staat in het teken van de bouw van de nieuwe kantine. Vrijwel dagelijks is er bedrijvigheid waar te nemen. De werkzaamheden worden slechts onderbroken voor thuiswedstrijden van Piershil 1 en een enkele keer voor de Europacupwedstrijden van Ajax, die dit seizoen in navolging van Feijenoord op jacht gaat naar de Europese kroon. Vooral op de avond van Arsenal - Ajax, 22 maart 1972, ligt het terrein er verlaten bij. Ajax wist overigens, onder leiding van een weergaloze Johan Cruijff, op Highbury de "Gunners" met 0-1 te kloppen na een eigen doelpunt van George Graham.

De bouw verloopt overigens niet zonder slag of stoot. De aangestelde opzichters verschillen vaak van mening met enkele leden van het vrijwilligersteam en niet zelden verlaat iemand gepikeerd de bouwput. Het bestuur heeft zijn handen vol aan het oplossen van conflicten. Bij het aanbreken van de zomer van 1972 is iedereen zich bewust van het belangrijke seizoen dat komen gaat. De kantine zal worden geopend (er zijn 12 barkrukken en 17 tafels gekocht en de oude stoelen zijn voorzien van laagje lak) en de roep om promotie wordt luider en luider. We willen nu eindelijk naar de derde klasse!

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 1971-1972

Seizoen 1971-1972
Deel 4.2 - Een kantine van steen