Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1959-1960 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1959-1960
Deel 3.1 - De heroprichting

Archief

Algemene ledenvergadering

De heren van den Ban en Hagoort hebben na veel gesprekken Dhr. Andeweg weten te vermurwen het voormalige terrein weer ter beschikking te stellen. Op 1 juni 1959 vindt de eerste ledenvergadering plaats. "Namens het voorlopige bestuur der voetbalvereniging Piershil heet de voorzitter de heer Bijl allen hartelijk welkom op deze bijzondere algemene vergadering. Het doel immers, waarnaar de vereniging streeft vanaf het op non-actief stellen tengevolge van de watersnood in 1953, kan nu weer verwezenlijkt worden". De aanwezigen krijgen op de vergadering de gelegenheid zich als lid te laten registreren. Dit levert het volgende resultaat op: werkende leden 20, junioren 21, rustende leden 21 en donateurs 9. Met dit aantal toont de voorzitter zich zeer tevreden en acht hij de heroprichting van de vereniging verantwoord. Jammer genoeg wordt ook als oprichtingsdatum 1 juni 1959 aangehouden terwijl de club al sinds juli 1931 bestaat. De naam V.V. Piershil wordt al sedert 1946 gevoerd. Bijna achtentwintig jaar roemruchte Piershilse voetbalgeschiedenis gaat hiermee verloren. Veel Piershillenaars weten niet eens dat er voor 1959 ook werd gevoetbald in Piershil en dat terwijl er gewoon in competitieverband werd gespeeld.

Archief

Speelklaar maken van het terrein

Er wordt besloten om het terrein weer in orde te maken; veel werkzaamheden liggen in het verschiet. De sloot, aan de zijkant van het veld, moet worden gedempt. Deze sloot is destijds gegraven om de vrijgekomen grond te gebruiken voor de verzwaring van de dijk. Van het Polderbestuur moeten er op de plaats van de sloot rioleringsbuizen worden geplaatst; ook moet de gedempte sloot van graszoden worden voorzien. Zowel de grond (voor het dempen) als de graszoden worden geschonken door de Gemeente. De dijk, die ten tijde van de ramp eigendom was van Dhr. Van Bergeijk, is door de volgende eigenaar (Dhr. Andeweg) inmiddels verkocht aan de Gemeente. Men krijgt toestemming om de dijk aanzienlijk te verkleinen. Er moet wel een stukje blijven staan omdat al het water uit de polders via het gemaal (bij de bushalte) in de haven wordt gepompt en vandaar naar het Spui stroomt. Om ruimte te winnen wordt de dijk zo steil mogelijk afgegraven.

Een actiefoto uit seizoen 1959-1960. Het doel staat praktisch tegen de dijk aan.

Een actiefoto uit seizoen 1959-1960. Achter het doel staat de kleedkamer.

De toestand van het veld zelf is ronduit erbarmelijk. Het gras, keurig bemest en onderhouden door de koeien, is in prima staat. Het hele terrein is echter vergeven van diepe kuilen, heuveltjes en molshopen. Een groot deel van de Piershilse bevolking steekt de handen uit de mouwen. De oudste die zijn werklust komt botvieren is 73 jaar terwijl de jongste 3 jaar is. Landbouwers uit Piershil stellen hun personeel beschikbaar en eensgezind wordt het hele terrein van zijn grasmat ontdaan. Vanwege de zeer hete zomer worden de uitgestalde grasmatten door de brandweer wekenlang nat gehouden. De machinale werkzaamheden, dempen, egaliseren en rioleren, worden verricht door een aannemersbedrijf. Door de hulp van de inwoners van Piershil blijven de totale kosten beperkt. Nadat het terrein is geëgaliseerd worden de matten teruggeplaatst en heeft Piershil weer een voetbalveld.

De kleedkamer, die aan de Molendijkzijde wordt geplaatst, wordt voor een bedrag van fl. 3000,- gekocht van Dhr. G. Roest. Dit hok heeft voorheen dienst gedaan als directiekeet voor Rijkswaterstaat. In september 1959 wordt het koopcontract opgemaakt en in maart 1960 is de kleedruimte geheel afbetaald. Dit hok, dat later de geschiedenis in gaat als 'drophok' en 'stinkhok', wordt voor een bedrag van fl. 175,- voorzien van een waterleiding, een wasbak en zeven kranen door Gerrit van der Kuil.

Links: kostenoverzicht voor de KNVB.

Het bestuur klopt in deze dagen herhaaldelijk aan bij verschillende instanties. Het Anjerfonds, Rijkswaterstaat en de KNVB worden gevraagd financiële hulp te bieden. De KNVB laat weten dat de instantie die opdracht heeft gegeven voor het afgraven van het terrein t.b.v. van de dijkverzwaring (Rijkswaterstaat) ook maar moet opdraaien voor de kosten van restauratie. Er wordt de vereniging wel verzocht een uitgebreid kostenoverzicht van de gehele operatie te sturen.

Archief

Bestuur

Op 4 augustus 1959 worden de bestuursfuncties als volgt verdeeld: J.A. van der Merwe (voorzitter), B.H. Meinster (Penningmeester), J. Kok (Secretaris), Bestuursleden: W. van der Jagt, D.C. Snijders, A. Gebuijs, B. Groenenberg (aanvoerder Piershil).

Het bestuur heeft V.V. Piershil dan inmiddels aangemeld bij de voetbalbond. Met twee teams (senioren en junioren) gaat Piershil de competitie in. Op het formulier wordt vermeld dat onze vereniging op 1 augustus 1959 koninklijk is goedgekeurd; in werkelijkheid wordt hiervan voorlopig afgezien vanwege de hoge kosten. De papieren rompslomp moet maar liefst fl. 100,- gaan kosten.

De contributie dit eerste seizoen wordt als volgt vastgesteld: senioren 35 cent per week, jeugd t/m 15 jaar 20 cent per week, jeugd beneden 10 jaar 10 cent per week.

De voetbalbond wordt verzocht om Piershil tot oktober geen thuiswedstrijden te laten spelen, dit i.v.m. de drukke werkzaamheden aan het terrein en het nog niet volgroeide gras op het veld. Het verzoek wordt gehonoreerd en Piershil hoeft pas op 3 oktober voor het eerst een thuiswedstrijd te spelen. Met de streekderby Piershil – Zinkwegse Boys zal het terrein worden geopend. Als laatste voorbereiding op het nieuwe seizoen worden er entreekaartjes besteld (700 à fl. 0,25 en 300 à fl. 0,10). De Piershillenaars die in Goudswaard en Nieuw-Beijerland voetballen kunnen naar huis komen.

Links: drie minuten lopen vanaf bushalte R.T.M.

Archief

Terugkomst van bijna alle spelers

Van Goudswaardse Boys komen de volgende spelers terug: A. Lagerwerf, B. Meinster, P. Stok, A.J. Groenenberg, Joh. Groenenberg, J. Achterberg, W. Achterberg, A. Bijl, G. van der Jagt en B. van der Waal. Enkele spelers hebben destijds bij hun vertrek uit Piershil ook een verklaring ondertekend. Ze beloofden meteen weer terug te komen zodra Piershil een eigen voetbalterrein heeft.

Boven: De verklaring van de spelers.
Links: De verklaring van Goudswaardse Boys.

Er is slechts één speler die in Goudswaard wenst te blijven: goalgetter Bas Groenenberg. In goed overleg met Goudswaardse Boys worden alle overschrijvingen snel afgehandeld. Enkele weken later stelt Bas zijn mening bij en geeft te kennen alsnog naar V.V. Piershil te willen verkassen. De voetbalbond, inmiddels goed op de hoogte vanwege het grote aantal overschrijvingen, staat argwanend tegenover dit besluit. Na wat telefoongesprekken tussen Piershil en de Bond is het uiteindelijk Goudswaardse Boys zelf die de overschrijving veilig stelt. In een schrijven aan de Bond laat men weten dat er geen enkel bezwaar is tegen het besluit van B. Groenenberg. In Piershil wordt dit sportieve gebaar enorm gewaardeerd en het zegt veel over de vriendschappelijke verhoudingen tussen Goudswaardse Boys en Piershil. Van NBSVV komen Wim van der Jagt (senioren) en Dirk Snijders (junioren).

Archief

Clubkleuren en indeling

Er wordt nog even overwogen om de originele clubkleuren, geel-zwart, in ere te herstellen. Veel leden zijn inmiddels al in het bezit van een rood-wit tenue; er wordt besloten om deze kleuren dan maar aan te houden. Piershil ontvangt op 1 augustus 1959 een bevestiging van de KNVB: onder de naam Piershil zal de vereniging uitkomen in de derde klasse A van de RVB. Piershil wordt ingedeeld bij:

G 55, GSV/Sero, HPV, Zinkwegse Boys, Sozaro, Nelson en Onit. De bekendste tegenstander in 3A is Zinkwegse Boys. Dit team gaat al een aantal jaren snel uit de startblokken maar in het zicht van de finish wordt het hoofd in de schoot geworpen. GSV/Sero is de club van de voetballende ambtenaren van het Rotterdamse stadhuis; Onit is een elftal dat bestaat uit telefoonmonteurs.

Links: toch maar Rood-Wit.

Archief

Voorbereiding en toelating

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang wanneer Piershil 1 op 15 augustus in Klaaswaal zijn eerste oefenwedstrijd speelt. Met liefst 13-1 moeten de 'roodbroeken' het onderspit delven tegen SSS 2.

 

Rechts: via een mooie briefkaart komt het
goede nieuws binnen: toelating tot de KNVB.

Archief

De eerste thuiswedstrijd

Na in de competitie drie uitwedstrijden te hebben gespeeld is het dan zover. De eerste thuiswedstrijd staat op het programma. Burgemeester Vries wordt uitgenodigd om het terrein te openen. De vlag gaat in top. Op zaterdag 3 oktober 1959 gaat het gebeuren! VV Piershil komt te Piershil voor het eerst in actie in competitieverband, tegen Zinkwegse Boys.

 

Links: de burgemeester komt!

Piershil, 3 oktober 1959

"Er ontwikkelde zich direct na de burgemeesterlijke aftrap een gelijkopgaande strijd, waarin echter Piershil, door het goede aangeven van spil B. v.d. Waal, de beste kansen kreeg. Bij de Boys onderscheidde rechtsbuiten Hage zich door zijn scherpe en harde schoten van de zijlijn af. Voorts viel het goede werk van Nobel op, de stopper van Zinkwegse Boys, die niet alleen goed verdedigde maar ook er voor zorgde, dat de bal op de juiste wijze naar de voorhoede gedirigeerd werd. De rechtervleugel van Piershil, van Brakel en Adri Groenenberg, liet nogal eens een kans glippen, vooral eerstgenoemde toen hij alleen voor doelman Stougie verscheen. Er was bijna een half uur gespeeld, toen Hage met een scherp schot van de lijn via de handen van doelman Groenenberg de roos trof: 0-1. Maar direct daarop snorde een schot van Adri Groenenberg uit een fraaie omhaal, juist naast. Nadat ook Bas Groenenberg een mooie kans om zeep had gebracht, kwam zeven minuten voor de rust de gelijkmaker. De bal werd van links gespeeld, Rozendaal liet hem tactisch lopen voor Adri Groenenberg, die vervolgens hard inschoot 1-1. De tweede helft begon met een hard schot tegen het Zinkwegse kruishout. Het spel was in hoofdzaak op het middenveld, want de verdedigingen bleken de baas te zijn over de respectievelijke aanvallen. Tegen het einde kwam er nog even sensatie. Een door Jan van Brakel scherp genomen corner sloeg Stougie zelf in het net 2-1 (Waarom die bal niet gestompt?). Maar in dezelfde minuut maakte Bons met een ver schot, waarop de Piershilse doelman helemaal niet reageerde, gelijk 2-2. Toen gingen de beide ploegen over tot het alles of niets systeem waarop de goed leidende scheidsrechter Verhagen met scherpe fluittonen onmiddellijk reageerde. En toen de opkomende storm de kop ingedrukt was, konden de twee elftallen tevreden inrukken. Ieder had gekregen wat hem toekwam!"
Na de spectaculaire wedstrijd tegen Zinkwegse Boys heerst tevredenheid. Na driehonderddrieënveertig voetballoze zaterdagen is het doel bereikt. Door alle commotie vergeet de scheidsrechter zelfs z'n fluit mee naar huis te nemen.

3 oktober 1959: de opening van het terrein. Links Piershil 1, in
de midden Zinkwegse Boys en rechts de jeugd van Piershil.
Fluit vergeten.

Archief

De kantine

De "kantine" wordt uitgebaat door Wim van der Jagt. Vanuit een klein kamertje aan de zijkant van het kleedhok worden er versnaperingen verkocht aan de toeschouwers. Officieel om snoepgoed te verkopen aan de jeugd (drophok!) maar om een of andere reden staan er tijdens de thuiswedstrijden van 'Pilshier' heel veel volwassenen in de directe nabijheid van het opengeklapte luik.

Het vervoer bij uitwedstrijden wordt geregeld door M. Bokhout. Vooral tijdens de uitwedstrijd tegen Nelson (uitslag 2-2) gaan heel veel supporters mee op reis naar Rotterdam.

Foto rechts: Adri Achterberg verdedigt het doel.
Op de achtergrond is de "kantine" te zien.

Archief

De jeugdleden

De jeugdleden van Piershil verschillen behoorlijk in leeftijd met elkaar; toch wordt op 23 september 1959 ingeschreven met een B-elftal waarin naast de spelers uit de 'B-leeftijd' ook een A-speler (Dirk Snijders, met dispenstatie) en vier C-spelers uitkomen. Van alle jeugdleden moeten pasfoto's gemaakt worden voor de identiteitskaarten. Voor veel ouders een kostbare zaak, daar alles uit eigen zak betaald moet worden. De medische keuring van de jeugdleden loopt door de vakantie van de huisartsen vertraging op. Om nog te kunnen deelnemen aan de Hoekschewaard Competitie moet alles voor 31 oktober 1959 geregeld zijn. De keuringen en foto's zijn op tijd klaar en Piershil wordt door de competitieleider C. de Vries uit Puttershoek ingedeeld bij o.a. SSS, Oud-Beijerland en GOZ.

Links: de 21 jeugdspelers van
Piershil in seizoen 1959-1960.

Staand vlnr: Wim vd Waal Az, Ton de Reus, Dirk Snijders, Wil Veerman, Teun Hagoort, Cees Appeldoorn, Wim Bruijnzeel, Adri Achterberg, Jan Rietdijk en Wim vd Waal Lz. Gehurkt vlnr: Leo vd Waal, Bert van 't Hof, Hans Groenenberg, Adri vd Waal, Arie vd Heiden, Addy Bakker, Cor Gebuijs, Henk Groenenberg, Rien Snijders, Karel Snijders en Leen van 't Hof.

Archief

Bestuur en financiën

De voorzitter van Piershil, Dhr. Van der Merwe, stopt na zes maanden al met het voorzitterschap. Hij wenst zelfs niet meer ter vergadering te verschijnen. Op de ledenvergadering van 26 februari 1960 wordt een nieuwe voorzitter gekozen: Jan de Pijper. Hij is hierdoor de derde voorzitter in dit eerste seizoen. Alle overige bestuursleden blijven in functie.

De vereniging heeft zich inmiddels ook aangemeld voor de voetbalpool. De door de kenners ingevulde voetbalformulieren worden door Bram Gebuijs ingenomen en doorgestuurd. Per ingevuld formulier ontvangt de vereniging een vergoeding. Mede door de perfecte briefwisseling van Secretaris Jan Kok ontvangt de vereniging in april 1960 alsnog een bijdrage van fl. 500,- van het Anjerfonds. Van de KNVB ontvangt de vereniging zelfs fl. 2500,-.

Archief

Bevrijdingsfeest 5 mei 1960 - wedstrijd gelegenheidselftallen

De opwinding in het dorp met betrekking tot de heroprichting van de voetbalvereniging is groot. Wanneer wordt geopperd om het bevrijdingsfeest van 5 mei 1960 op te luisteren met een wedstrijd tussen twee gelegenheidsteams kost het dan ook weinig moeite om de benodigde spelers bij elkaar te krijgen. Op de foto hierboven ziet u de toss bij de aftrap. Het gebied waar in 1972 de kantine van steen zou worden gebouwd is nog helemaal leeg, met een vrij uitzicht op de achterzijde van de Molendijk. De grappenmaker met de doek over z'n hoofd is Dirk Kruithof (die na dit seizoen verhuisde naar Borculo). De twee omhoogkijkende mannen zijn voorzitter Jan de Pijper (links) en Bram Gebuijs. Van de twee gelegenheidselftallen werd ook elftalfoto's gemaakt.   

Klik Hier voor een vergroting.

Klik Hier voor een vergroting.

De vier meisjes achter het doel zijn van links naar rechts: Janneke Groenenberg, Anja van den Ban, Marianne van der Waal en Teunie Hooghwerf. De dames links op de foto zijn: Mevr. M. van der Waal- de Jong (met bril) en mevr. Lagerwerf.

Archief

Prestaties Piershilse teams - Piershil 1
Piershil 1 eindigt op een keurige derde plaats in de derde klasse A van de RVB. De spelers moeten duidelijk nog wennen aan hun eigen nieuwe veld. Van de 41 gescoorde doelpunten worden er slechts 11 voor eigen publiek gemaakt! Piershil verliest geen enkele uitwedstrijd en weet op vreemd terrein enkele monsterzeges te boeken. Nelson en Onit eindigen met een gelijk puntenaantal. Hoewel Nelson een beter doelsaldo heeft en in de onderlinge duels met Onit duidelijk de meerdere is, moet er toch een beslissingswedstrijd worden gespeeld. Op 23 april 1960 wint Onit met 1-0 van Nelson. Veel levert het Onit niet op want de kampioen van 3A verliest op 14 mei 1960 het promotieduel tegen Egelantier Boys (kampioen 3B) kansloos met 3-0.

Archief

Evenementen - Activiteiten

Op 20 februari 1960 wordt er een groot feest georganiseerd. De jeugd kijkt 's-middags naar films onder leiding van Dhr. Burik uit Goudswaard. De uitwedstrijd van Piershil B tegen Oud-Beijerland is vanwege het feest uitgesteld.

Om 19.30 Uur geeft toneelvereniging 'Da Capo' de eerste voorstelling uit haar bestaan. In zaal van der Jagt genieten de volwassenen van 'Achter de wolken schijnt toch de zon'. De opbrengst uit de entreegelden (fl. 1,25 per persoon) en de verloting is een welkome aanvulling in de clubkas.

 

Rechts: de vergunning voor het opvoeren
van "Achter de wolken schijnt de zon".

Archief

Seizoen loopt ten einde

Piershil heeft ook een tweede elftal dat echter niet deelneemt aan een competitie. Er worden vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en ook wordt deelgenomen aan twee nederlaagseries. In Oud-Beijerland speelt het tweede gelijk tegen SHO 4: 3-3. Op 21 mei 1960 verliest het tweede van Piershil met 2-0 van Puttershoek 3. Het eerste elftal van Piershil eindigt op de derde plaats. Een mooi resultaat in het eerste seizoen maar velen zijn van mening dat er nu reeds meer had ingezeten. Vooral het trainen liep dit eerste jaar nog niet zo best. Sommige trainingen werden bezocht door slechts zes spelers. Wegens gebrek aan voldoende belangstelling staakt de plaatselijke politieagent, Arie van den Ban, deze vrijwillig op zich genomen bezigheden. Het bestuur moet op zoek naar een nieuwe trainer. In het café bij Wim van der Jagt komt hij zomaar binnen waaien. De trainer van één van de tegenstanders van Piershil komt een afzakkertje halen. Het is hem opgevallen dat er behoorlijk wat talent rondloopt in Piershil. Na enige tijd laat Tinus uit zichzelf weten best trainer te willen zijn van Piershil. Het tijdperk Osterholt is daarmee aangebroken.

 Alle resultaten van Piershil 1 alsmede de wedstrijdverslagen zijn te vinden op

de teampagina van Piershil 1 seizoen 1959-1960

Seizoen 1959-1960
Deel 3.1 - De heroprichting