Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1949-1950 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1949-1950
Deel 2.5 - Verhuizen?

Archief

Verhuizen?

Het terrein van V.V. Piershil ligt er ronduit slecht bij. De plekken voor de doelen zijn kaal en de greppels moeten nodig onderhouden worden. Bij slecht weer verandert de weide in een modderpoel en is praktisch onbespeelbaar. Men overweegt om wat zaterdagen achtereen grond te storten op het terrein. Vooral de varkens van Dhr. Andeweg vinden dat een prima plan. De beesten bieden zelfs aan te helpen met het karwei. Het overige vee van Dhr. Andeweg schuurt zich maar wat graag aan de afrastering zodat er wordt voorgesteld om wat bomen te planten langs de weide. De koeien loeien van geluk. De belangen van Dhr. Andeweg, die zijn terrein verhuurt voor de spotprijs van fl. 200,- per jaar aan de vereniging, staan haaks op die van V.V. Piershil. Voor het eerst wordt er serieus nagedacht over een verhuizing. Dhr. Troost heeft nog een perceel beschikbaar. De huurprijs, fl. 700,- per jaar en het feit dat het terrein eigendom is van de Gemeente (onderverhuur wordt niet toegestaan) maken een spoedig einde aan de verhuisplannen. Besloten wordt om voorlopig maar van een verhuizing af te zien; we moeten maar leren leven met de mindere kanten van het terrein.

Archief

Juniorenvoetbal

De junioren van V.V. Piershil nemen voor het eerst deel aan de competitie; met de nodige dispensaties slagen zij erin een B-elftal op de been te krijgen. Het B-elftal van V.V. Piershil wordt prompt kampioen. In dit team spelen o.a.: Arie Oosthoek, Willy Bosman, keeper Krijn Bakker, Nico Bakker, Gijs Kraak, Ad van Bergeijk, Jaap Bosman, Bas Groenenberg Jzn en Jan DaniŽls. Leider is Bas Meinster.

Bij de senioren vinden er twee opvallende transfers plaats: Huug de Wit vraagt overschrijving aan van ZBVH naar Piershil; de keeper van het eerste, Aart Nobel, verkast naar Nieuw-Beijerland.

Links: Krijn Bakker, aanvoerder van het succesvolle B-Elftal
van V.V. Piershil in seizoen 1949-1950.

Archief

Ledenvergadering - Bestuur

Ook voorzitter Cors van der Weijden maakt tijdens het seizoen bekend niet herkiesbaar te zijn i.v.m. zijn verhuizing naar Nieuw-Beijerland. De voorzittershamer wordt overgenomen door J. Verhulp. Na de algemene ledenvergadering ziet het bestuur er als volgt uit: J. Verhulp (Voorzitter), G. Kraak (Penningmeester), D. Bijl (Secretaris), J.H. van der Waal (Adjunct), G. van 't Hof (Bestuurslid), A. Gebuijs (Bestuurslid) en J. Hordijk (aanvoerder eerste elftal). De Elftalcommissie bestaat uit D. Dubbeldam, A. de Man en A. van der Waal. Het kassaldo van de vereniging per 1-1-1950 bedraagt fl.387,10; de kascommissie bestaande uit de heren Arie Kooij en Jan Groenenberg, verklaren dat de boeken in orde zijn. De contacten met de Boerenleenbank te Zuid-Beijerland worden in dit seizoen verbroken; de plaatselijke Nutsspaarbank fungeert voortaan als huisbankier.

Archief

Feesten

Op 11 februari speelt Piershil 1 voor de beker tegen Vlaardingen. Ondanks de uitschakeling volgt een gezellige feestavond en door de bakkers Poldervaart en van Strien wordt een mooie taart geleverd. In april ontvangt het bestuur een mooi wandbord t.g.v. het 60-jarig bestaan van de K.N.V.B. Het mooie wandbord wordt bijgezet in de mooie prijzenkast die overigens thuis bij eerste elftal speler Jan DaniŽlse hangt. Op zaterdag 1 juli 1950 wordt wederom het sportfeest georganiseerd.

Het  programma van deze dag luidt:

14.30 Uur: Piershil 2 Ė Nieuw-Beijerland,

16.30 Uur: Piershil Ė Zuidzijde,

18.30 Uur: Goudswaard Ė ZBVH.

Als scheidsrechters treden op Leen Groenenberg uit Piershil en J.D. Hartog en J.D. de Block uit Rotterdam. De consumptietent wordt deze dag uitgebaat door de heren Gebuijs en van der Waal voor een huurprijs van fl. 101,-. De fietsenstalling wordt verhuurd aan Dhr. G. Letterman uit Oud-Beijerland. Van zijn geÔnvesteerde fl.15,- ziet hij maar weinig terug deze dag. Bijna alle Piershillenaars rijden zijn stalling voorbij en zetten hun fiets bij de ingang tegen de hekken. Piershil 1 en 2 winnen beiden hun wedstrijd en na afloop worden de beschikbare prijzen (twee bekers en een medaille) uitgereikt door voorzitter Verhulp. Het Sportfeest wordt weer druk bezocht en de entreeprijs van fl.0,50 (voor kinderen fl. 0,25) zorgt er mede voor dat de dag met een batig saldo van fl. 146,25 wordt afgesloten. Rijk zijn we echter nog steeds niet. Van Melissant ontvangen we een uitnodiging om bij hen te komen spelen met het eerste elftal; we verzoeken Melissant ons te halen en te brengen naar Den Bommel; zelf hebben we vervoer tot Numansdorp, de boottocht betalen we zelf wel. Op 15 juli 1950 vindt er een algemene vergadering plaats van de KNVB in Rotterdam; van iedere vereniging moet iemand aanwezig zijn op straffe van fl. 5,- boete. Gezien het aanvangstijdstip (15.00 Uur 's middags) en de hoge reiskosten wordt unaniem besloten verstek te laten gaan en de bond met fl.5,- te verrijken.

Seizoen 1949-1950
Deel 2.5 - Verhuizen?