Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1946-1947 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1946-1947
Deel 2.2 - Fortuna wordt VV Piershil

Archief

VV Piershil

In September 1946 wordt besloten deel te nemen aan de zaterdagmiddag competitie van de KNVB. Bij aanmelding blijkt echter dat de naam Fortuna al meerdere keren voorkomt. Indien men in Piershil wenst deel te nemen aan de competitie dient de naam te worden gewijzigd. De naam van de vereniging wordt aldus gewijzigd in V.V. Piershil (clubkleuren rood-wit). Het eerste elftal wordt ingedeeld in de derde klas D van de R.V.B. (afdeling Rotterdam). De tegenstanders zijn o.a. ZBVH, Zuidzijde, Heinenoord, D.E.T.O., Zinkwegse Boys en Be Quick (Goudswaard).

Rechts: Het eerste van V.V. Piershil in seizoen '46-'47.

Klik Hier voor een vergroting.

Het eerste van V.V. Piershil eindigt uiteindelijk in de subtop. De prestaties in dit seizoen zijn bijzonder wisselvallig. Tijdens het seizoen raakt V.V. Piershil ook enkele leden kwijt door militaire dienst: o.a. Janus van der Hoeven, Bram van der Jagt en Gerard van 't Hof worden naar Indië uitgezonden. De eerste wedstrijd speelt men uit tegen D.E.T.O.: met maar liefst 1-10 weten de Piershillenaars te winnen. De twee volgende wedstrijden tegen ZBVH en Zuidzijde worden verloren en vervolgens worden er weer vier wedstrijden op rij gewonnen. Kampioen van de derde klas D wordt uiteindelijk ZBVH.

Piershil 2 maakt een redelijk seizoen door. Vooral in het begin van de competitie laat het tweede veel punten liggen. Veel leden beschikken niet over goed schoeisel. Het bestuur verdeelt hierop vijf bonnen voor nieuwe schoenen. De prestaties gaan hierna met sprongen omhoog.

Voor de junioren is er geen competitie. Er zijn te weinig clubs in de buurt en v.v. Piershil heeft ook nog maar weinig jeugdleden. Schoolmeester J. W. Klippel heeft de leiding over de junioren zodat vaak na schooltijd geoefend kan worden. In het hele seizoen spelen ze uiteindelijk tien wedstrijden waarvan er drie worden gewonnen. Op de bovenste foto is helemaal rechts Dhr. Klippel te zien, tot februari 1947 voorzitter van de club. Ook herkenbaar zijn staand van links naar rechts nummer 6 Ies Vos en nummer 7 Bas Verhoeven (met hoofddoek). Zittend van links naar rechts nummer 1 Arie oosthoek en nummer 3 Hugo de Heer.

Bovenstaande foto's zijn gemaakt op het voetbalveld van VV Piershil rond 1946. Schoolmeester (en voorzitter) Klippel organiseerde met o.a. Jo Baars kinderspelen op het voetbalveld, zoals zaklopen, koekhappen, door een ijzeren aardappelton kruipen, enz. Een verkleedpartij zoals op de bovenste foto moest de feestvreugde verhogen vanwege Koninginnedag.

Archief

Ledenvergaderingen

Op 27 januari 1947 vindt de algemene ledenvergadering weer plaats. Bij aanvang van het seizoen is er een elftalcommissie opgericht. Deze raad van drie wijze heren bepaalt het selectiebeleid van V.V. Piershil. Door de leden worden er enkele bijzondere kritische vragen gesteld over het functioneren van deze commissie. Vooral de unanieme afwezigheid van deze commissie tijdens uitwedstrijden vormt een heet hangijzer. Zelfs na het benoemen van een nieuwe commissie loopt een groot aantal leden kwaad weg uit de vergadering. Vragen over deze elftalcommissie zijn lastig te beantwoorden, er staat niets over in het reglement!

Op 14 februari 1947 vindt een nieuwe ledenvergadering plaats in de Openbare Lagere School te Piershil. De voorzitter, Dhr. Klippel neemt afscheid en wordt uitvoerig bedankt voor zijn goede werk voor de vereniging. Aan het reglement wordt de volgende regel toegevoegd: 'de elftalcommissie bestaat uit 3 leden waaronder 1 bestuurslid; jaarlijks zal er 1 aftreden'. Uiteindelijk worden gekozen W. Bosman, C. van der Weijden en L. van der Linden.

Het bestuur ziet er na de verkiezing als volgt uit:

A. de Man (Voorzitter),

D. Roest (Penningmeester),

B.H. Meinster (Secretaris),

Jac. van der Hoeven (Adjunct),

G. Hollander (bestuurslid),

A. Gebuijs (bestuurslid) en

J. Hordijk (Aanvoerder eerste elftal).

Als aanvoerder van het
eerste wordt Jan Hordijk gekozen, met als
vervanger Piet de Regt.

Rechts: Jan Hordijk

Als aanvoerder van het
tweede wordt Aljč Kok
gekozen, met als
vervanger Arie Kooij.

Links: Aljč Kok

Archief

Organisatie

Het saldo op de Boerenleenbank bedraagt fl. 457,60. Mede hierdoor wordt besloten om de kosten van het vervoer bij uitwedstrijden in rekening te gaan brengen: fl.1,- (boven 17 jaar) en fl.0,50 (onder 17 jaar) per uitwedstrijd. De reserves hoeven niets te betalen terwijl supporters ook fl. 1,- dienen te betalen. De aanvoerder van het betrokken elftal haalt het geld bij spelers en supporters op! Een eventueel overschot of tekort is voor rekening van de vereniging.

De verzorging van het terrein zal voortaan, tegen een vergoeding, door Bas van der Jagt worden gedaan. Bram Gebuijs neemt de verzorging van de ballen op zich.

Het aantal leden van V.V. Piershil bedraagt op dit moment 39. De vereniging heeft 26 leden boven de 17 jaar en 13 leden onder de 17 jaar.

Seizoen 1946-1947
Deel 2.2 - Fortuna wordt VV Piershil