Terug naar de archiefindex: hier

Naar de archiefsite: hier

1945-1946 - Seizoensoverzicht

Archief

Seizoen 1945-1946
Deel 2.1 - De bevrijding

Archief

Bevrijding

In mei 1945 wordt Nederland bevrijd. Na de massale volksfeesten die overal ten lande plaatsvinden durven de mensen weer aan de toekomst te denken. Na enige tijd is er zelfs weer tijd om aan vermaak te denken. In Piershil worden de koppen bij elkaar gestoken en wordt besloten om de voetbalvereniging nieuw leven in te blazen. Op 9 augustus 1945 vindt de eerste naoorlogse bestuursvergadering plaats. De Piershilsche Sportvereniging Fortuna wordt per 1 augustus 1945 heropgericht verklaard.

Het terrein is er in de oorlog behoorlijk op achteruit gegaan dus er is veel werk te verzetten.

Het zittende bestuur verdeelt de taken als volgt: J.W. Klippel (Voorzitter), D. Dubbeldam (Penningmeester), J.H. van der Waal (Secretaris), B. Bosman (tweede Voorzitter, tweede Secretaris en tweede Penningmeester), A. de Man (Bestuurslid), C. van der Weijden (Bestuurslid) en A. van der Hoeven (Aanvoerder Fortuna 1). Daar jaarlijks drie bestuursleden moeten aftreden (en eventueel weer herkiesbaar zijn) wordt door loting bepaald dat in januari 1946 zullen aftreden B. Bosman, A. de Man en C. van der Weijden.

Rechts: De Koerier (streekblad voor de Zuidhollandse
Eilanden) bericht over het bevrijdingsfeest.

Archief

Nieuwe reglementen

Het reglement van het oude Fortuna wordt doorgenomen waaruit vervolgens  verschillende (volgens het bestuur overbodige) artikelen worden verwijderd en ook nog enkele wijzigingen worden aangebracht. Geld voor een mooi boekje is er niet dus in een schrift wordt het nieuwe reglement ter voorbereiding van de algemene ledenvergadering opgeschreven; er blijven uiteindelijk 47 artikelen over.

Op 13 augustus 1945 vindt de eerste algemene vergadering der P.S.V. Fortuna plaats, in de Openbare Lagere School te Piershil. De vereniging telt 24 leden boven de 17 en 14 leden onder de 17. Het batig saldo bedraagt slechts fl.58,-.

Het reglement wordt door de leden goedgekeurd. P. den Broeder en L. van der Waal worden bereid gevonden de jaarrekening van de penningmeester in januari 1946 te controleren.

De elftalcommissie bestaat uit Jac. Kraak, A. de Man en J.W. Klippel. De contributie wordt bepaald op fl. 0,25 per week voor senioren en fl.0,15 per week voor junioren. Tevens dient er inleggeld van fl.1 (senioren) en fl. 0,50 (junioren) te worden betaald. Donateurs, die ook gratis toegang tot het terrein krijgen, betalen fl.2,50.

Op de ledenvergadering wordt tevens de eerste naoorlogse aanvoerder gekozen: G. van 't Hof en als plaatsvervangend aanvoerder wordt gekozen Adr. van der Hoeven. Door deze verkiezing neemt G. van 't Hof ook plaats in het bestuur (i.p.v. A. van der Hoeven). Als aanvoerder voor het tweede wordt gekozen AljŤ Kok en als diens plaatsvervanger Adrie Kok.

Vol goede moed begint Fortuna aan een nieuwe toekomst. Er moet nodig wat aan het terrein worden gedaan. Leen Groenenberg wordt verantwoordelijk voor het terrein; ook de ballen komen onder zijn beheer te vallen. Al snel blijkt echter dat er helemaal geen ballen meer zijn. Dhr. A. Rozendaal weet gelukkig nog ergens een bal te koop. Daar de vereniging straatarm is lijkt het bedrag van fl. 60,- onoverkoombaar. Volgens goed Piershils gebruik gaat men op de eerste algemene ledenvergadering met de pet rond: maar liefst fl. 54,75 wordt er opgehaald: P.S.V. Fortuna kan weer gaan voetballen!

Archief

Wederopbouw

In het jaar 1946 wordt er hard gewerkt aan de wederopbouw van de vereniging. Het veld wordt weer gehuurd van Dhr. Andeweg en als kleedruimte fungeert weer de schuur van Bas van der Jagt. De penningmeester, D. Dubbeldam, weet aan nieuwe doelen te komen. Het personeel van Bosman voorziet de doelen van beugels en schilder A. de Man rondt het karwei af. Ook de afrastering dient te worden opgeknapt. L. van der Waal weet gelukkig nog aan enkele mooie palen te komen en D. Roest komt op de proppen met wat rollen prima gaas. Ook moet nog een stukje greppel worden gedraineerd om het nemen van corners rechtsachter op het terrein mogelijk te maken. Door inspanningen van A. Rozendaal en A. Kok krijgt Fortuna ook weer de beschikking over prima nieuwe ballen. Door deze opknapbeurt ligt het terrein er weer mooi bij. Hierdoor was het makkelijker om aan thuiswedstrijden te komen hetgeen weer geld in het laatje bracht. Van de gemeente krijgt Fortuna toestemming om vergaderingen te houden in de Openbare Lagere School te Piershil.

Deze school in Piershil werd gebouwd in 1878 en afgebroken in 1971. De school bevond zich onderaan de
Molendijk en strekte zich uit tot ongeveer de plaats waar later het parkeerterrein van het dorpshuis is aangelegd.

 

Op de algemene ledenvergadering in februari wordt de financiŽle situatie van de club uit de doeken gedaan: op de Boerenleenbank staat een bedrag van fl. 664,- terwijl de kas gevuld is met fl. 2,03. De boeken worden door Dhr. van der Waal en Dhr. den Hartig goedgekeurd.

Als aanvoerder van Fortuna 1 wordt Cors van der Weijden gekozen; het voltallige bestuur ziet er dan als volgt uit:

J.W. Klippel (voorzitter),

D. Dubbeldam (Penningmeester),

J.H. van der Waal (Secretaris),

Jac. van der Hoeven (Adjunct),

A. de Man (Bestuurslid),

G. Hollander (Bestuurslid) en

C. van der Weijden (Aanvoerder eerste elftal).

Voor Fortuna 1 start het seizoen op 16 maart met een thuiswedstrijd tegen SHO 2 (eindstand 2-4). Voor Fortuna 2 start het seizoen op 6 april; tegen Olijmpia 3 wordt in Piershil met 2-2 gelijkgespeeld. Op 10 juni speelt Fortuna 1 al haar tiende thuiswedstrijd, terwijl er slechts 3 uit werden gespeeld ( 4 gewonnen, 3 gelijk en 6 verloren). Fortuna 2 speelde negen keer thuis en drie keer uit (4 gewonnen, 3 gelijk en 5 verloren). Zowel het eerste als het tweede van Fortuna nemen deel aan een nederlaagserie: Fortuna 1 speelt 9 wedstrijden (5 gewonnen, 1 gelijk en 3 verloren) en Fortuna 2 speelt 8 wedstrijden (1 gewonnen en 7 verloren).

Seizoen 1945-1946
Deel 2.1 - De bevrijding